Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  uyarlanabilirlik

   

  Definition
  Bir kuruluş veya bireyin yeni teknolojilere, yeni pazar koşullarına ve yeni çalışma şekillerine uyum sağlama becerisidir.
  Comments
   
  Source
  Cedefop 2004’e dayanmaktadır.
  Related verb(s)
  istihdam edilebilirlik, yaşam boyu öğrenme