Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  resmi olmayan öğrenme

   

  Definition
  İş, aile ve boş zamanla ilgili günlük faaliyetlerden kaynaklanan öğrenmedir. Hedef, zaman veya öğrenme desteği olarak düzenlenmemiş veya yapılandırılmamıştır. Resmi olmayan öğrenme çoğu durumda öğrencinin bakış açısından maksatlı değildir.
  Comments
  resmi olmayan öğrenme sonuçları genellikle belgelendirmeyle sonuçlanmaz ama ön öğrenim programlarının tanınması çerçevesinde onaylanabilir ve belgelendirilebilir; resmi olmayan öğrenme ayrıca deneyimsel veya arızi/rastlantısal öğrenme olarak da bilinir.
  Source
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  Related verb(s)
  örgün öğrenme, öğrenme, öğrenme sonuçları / öğrenme edinimleri, yaygın öğrenme, öğrenme sonuçlarının onaylanması