Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Mesleki eğitim ve öğretim için Avrupa kredi (transfer) sistemi (ECVET)

   

  Definition
  Ehliyetlerin, kredi puanlarının eklendiği öğrenme sonuçları olarak ifade edildiği ve öğrenme sonuçlarının onaylanmasına yönelik bir usulle birleştirilmiş bir plandır. Bu sistemin amacı aşağıdakilerin teşvik edilmesidir: mesleki eğitime başlayan kişilerin hareketliliği; farklı ülkelerde edinilen (örgün, yaygın veya resmi olmayan) öğrenme sonuçlarının biriktirilmesi, aktarımı ve onaylanması ile tanınması; yaşam boyu öğrenmenin uygulanması; ehliyetlerin şeffaflığı; Avrupa’da mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcılar arasında karşılıklı güven ve işbirliği.
  Comments
  ECVET, ehliyetlerin, kredi puanları eklenen kişisel bir öğrenim sonuçları karnesine kaydedilen, aktarılabilir ve biriktirilebilir öğrenme birimleri şeklinde düzenlenen öğrenme sonuçları (bilgi, beceri ve/veya yeterlilikler) olarak tanımlanmasına dayanmaktadır.
  Source
  Cedefop; Avrupa Komisyonu, 2006c ;.
  Related verb(s)
  kredi sistemi, Avrupa kredi toplama ve transfer sistemi (ECTS)