Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  mesleki eğitim ihtiyaçları analizi

   

  Definition
  Mevcut ve gelecek beceri ihtiyaçlarının etkili bir mesleki eğitim stratejisi uygulamak için hazır bulunan becerilerle kıyaslanarak sistematik bir analizidir.
  Comments
  bir mesleki eğitim ihtiyaçları analizi şunlara dayanır: (a) beceri ihtiyaçlarının saptanması (b) işgücünde hazır bulunan becerilerin değerlendirmesi ve (c) beceri boşlukları ve eksikliklerinin saptanması; bir eğitim ihtiyaçları analizi bireysel, örgütsel, sektörel, ulusal veya uluslararası düzeyde yapılabilir; nicel veya nitel yönlere odaklanabilir (örneğin, eğitim düzeyi ve tipi) ve eğitimin etkili ve uygun maliyetli bir şekilde sunulmasını sağlamalıdır.
  Source
  Cedefop.
  Related verb(s)
  mesleki eğitim kursu planlama ve tasarımı