Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  kredi sistemi

   

  Definition
  Örgün, yaygın ve/veya resmi olmayan ortamlarda kazanılan öğrenme sonuçlarının toplanmasını sağlamak ve onaylanma ve tanınma için bir ortamdan diğerine aktarılmalarını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir araçtır. Kredi sistemi aşağıdaki şekillerde tasarlanabilir: bir eğitim veya mesleki eğitim programı tanımlayarak bileşenlerine (modüller, kurslar, seviye tespit, tez çalışmaları, vs.) puan (kredi) eklemek ya da öğrenme sonuçları birimleri kullanarak ve her birime kredi puanı ekleyerek bir ehliyet tanımlamak.
  Comments
   
  Source
  Cedefop, 2004; Avrupa Komisyonu, 2006c’ye dayanmaktadır.
  Related verb(s)
  Mesleki eğitim ve öğretim için Avrupa kredi (transfer) sistemi (ECVET), Avrupa kredi toplama ve transfer sistemi (ECTS)