Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  ehliyetlerin karşılıklı olarak tanınması.

   

  Definition
  Ehliyetlerin bir veya daha fazla ülke veya kuruluş tarafından tanınarak bir veya daha fazla diğer ülke veya diğer kuruluşta (veya bunlar yoluyla) (sertifika, diploma ve unvanlarla) belgelendirilmesidir.
  Comments
  karşılıklı tanıma iki taraflı (iki ülke veya kuruluş arasında) ya da çok taraflı (örneğin Avrupa Birliği dahilinde veya aynı sektöre mensup şirketler arasında) olabilir.
  Source
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  Related verb(s)
  öğrenme sonuçlarının tanınması