ehliyet

 

Definition
Ehliyet terimi farklı yönleri kapsar: resmi ehliyet: yetkili bir organın bir kişinin belirli standartlarda öğrenme sonuçları edindiğini ve/veya belirli bir calışma alanında bir iş yapmak üzere gereken yeterliliğe sahip olduğunu belirlediği bir değerlendirme ve onaylama sürecinin resmi sonucudur (sertifika, diploma veya unvan). Ehliyet, öğrenme sonuçlarının işgücü piyasasında ve eğitim ve mesleki eğitimdeki değerinin resmen tanındığını belirler. Bir ehliyet bir işi yapmaya yönelik hukuki bir hak olabilir (OECD); iş gereksinimleri: belli bir iş konumuna bağlı belirli görevleri yerine getirmek için gereken bilgi, yetenekler ve beceriler (ILO).
Comments
 
Source
Eurydice, 2006; Avrupa Eğitim Vakfı, 1997; OECD, 2007; ILO, 1998’e dayanmaktadır.
Related verb(s)
öğrenme sonuçlarının belgelendirmesi, yeterlilik, Yaşam boyu öğrenim için Avrupa yeterlilikler çerçevesi (EQF), örgün öğrenme, resmi olmayan öğrenme, öğrenme sonuçları / öğrenme edinimleri, yaygın öğrenme, düzene tabi uzmanlık mesleği, beceri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR