Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  eğitim veya mesleki eğitim programı

   

  Definition
  Belirli bir süre boyunca mantıksal bir sekans şeklinde düzenlenen, eğitim veya mesleki eğitim hedeflerine (bilgi, beceri ve/veya yeterlilik edinme) ulaşılmasına yönelik olarak uygulanan faaliyetler, içerik ve/veya yöntemlerin bir dökümüdür.
  Comments
  eğitim veya mesleki eğitim programı terimi öğrenme faaliyetlerinin uygulanması anlamına gelirken, müfredat (öğrenme programı) bu faaliyetlerin tasarımı, düzenlenmesi ve planlaması demektir.
  Source
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  Related verb(s)
  eğitim veya mesleki eğitim programı