Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) becerileri

  Definition
  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) verimli kullanımı için gereken becerilerdir.
  Comments
  BİT becerileri ve istihdam hakkındaki bir raporda, OECD basit bir sınıflandırma önermektedir: profesyonel BİT becerileri: gelişmiş BİT araçları kullanma ve/veya bu gibi araçlar geliştirme, onarma ve oluşturma becerisi; uygulamalı BİT becerileri: genel işyeri ortamlarında (BİT’yle ilgili olmayan işlerde) basit BİT araçları kullanma becerisi; temel BİT becerileri veya ‘BİT okuryazarlığı‘: temel görevler için ve bir öğrenme aracı olarak BİT kullanma becerisi.
  Source
  Cedefop, 2004; Lopez-Bassols.
  Related verb(s)
  temel bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) becerileri