Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu - Erzurum

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: "Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi" 8-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Üniversitesinin işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.
Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve uygulamaları yürütmektedir. Enstitü, kuruluş amaçları doğrultusunda Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, farklı kurumlarla işbirliği yaparak bilimsel çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak amacına yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Öğretim Elemanı Görevlendirme İlanı

Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Projesi Kapsamında 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı için Yurt Dışındaki Üniversitelerde Çalışmak Üzere Öğretim Elemanları Görevlendirilecektir.

Yunus Emre Enstitüsü ile Yükseköğretim Kurulunun eşgüdüm içerisinde yürüttüğü Türkoloji Projesi kapsamında, Türkiye’de Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Tarih ve Türkoloji Bölümlerinde çalışan, Ek-3: Görevlendirme Yapılacak Ülke ve Üniversite Listesi ile Başvuru Şartları’nda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkoloji Bölümlerinde görevlendirileceklerdir.

30 Mayıs 2015'te Türkçe Yeterlik Sınavı Yapılacak

Dünyada Türkçe öğretimi konusunda lider kuruluş Yunus Emre Enstitüsü 30 Mayıs 2015 tarihinde uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı yapacak. Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu ülkelerde ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilecek sınava Türkçe seviyesini öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Özellikle Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen yabancıların ve yurt dışında yabancı okullarda eğitim almış Türk vatandaşlarının girdiği sınav, temel dil becerilerine yönelik bölümlerden oluşuyor.

Başarılı olan adaylar başarı durumlarına göre Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanıyorlar. Adaylar bu belgeyle Türkiye’deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf olabiliyor.

İstanbul Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı

İstanbul Üniversitesi 2012'den beri uygulamakta olduğu Yabancı Öğrenci Sınavını bu yıl 35 farklı ülkede gerçekleştirecek. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ve yabancılara İstanbul Üniversitesi'nde okuma imkanı sağlayan sınavın sonucu Türkiye'de İstanbul Üniversitesi haricinde 81 üniversite tarafından da kabul ediliyor. Adaylar sınav sonuçlarını isterlerse başka üniversitelere başvurularda da kullanabilmektedir.
Sınavın 16 Mayıs 2015 tariihinde gerçekleştirilecek. Sınav Yunus Emre Enstitüsü ile yapılan protokol çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu ülkelerde Enstitü ile işbirliği halinde tanıtılarak, gerçekleştiriliyor. Diğer ülkelerde Büyükelçilik ve Başkonsolosluklar, Eğitim Ataşeliklerinin himaye, destek ve yardımlarıyla gerçekleştiriliyor.

İÜ Yabancı Öğrenci Sınavı hakkında detaylı bilgi ve başvuru sayfasına http://yos.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Eğitim Teknolojileri Konferansı - 21 Mart 2015

21 Mart 2015 tarihinde Beykent Üniversitesi, Ayazağa-Maslak Yerleşkesinde  gerçekleştirilecek olan konferans Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği IT Komisyonu tarafından organize edilmektedir.

"Eğitim Teknolojileri Konferansı"nda 250'ye yakın sunum yapılacak. Konu başlıklarını incelediğimizde Türkçeye dair sadece 6 sunum yapılacağını görüyoruz.