Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı - MÜSEM

Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) tarafından "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi" konulu Sertifika Programı düzenlemektedir.

Amaç:

Türkiye'nin dünya ülkeleriyle ticarî, askerî, siyasî ilişkilerinin gelişip artmasıyla Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve özellikle Türk cumhuriyetlerinde Türkçe öğrenmeye karşı duyulan ilgi, günden güne giderek çoğalmaktadır.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ülkemizde son zamanlarda önem kazanan bir alandır. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı; yabancılara Türkçe öğretiminde teknik ve yöntemler, materyal kullanımı ile dört temel dil becerisi geliştirme, dil bilgisi ve kavramsal alan yaklaşımı ile kelime öğretimi ve yabancı dil öğretimi ile amaçlanan kültürlerarası aktarım bilgileri verilerek yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışacak öğretmen yetiştirme amacı taşımaktadır.

 

Hedef Kitle:

Üniversitelerimizdeki eğitim ve fen-edebiyat fakültelerinde dil ve/veya edebiyat bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri ve mezunları, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı’na katılabilir.

Eğiticiler:

Prof. Dr. Cemal YILDIZ

Prof. Dr. Murat DEMİRKAN

Doç. Dr. Asuman AKAY AHMED

Yard. Doç. Dr. Latif BEYRELİ

Öğr. Gör. Zerrin ÇETİNDAĞ

Süresi: Hafta Sonu (CMTS-PZR) 8 hafta/60 saat

Yer: M.Ü. Göztepe Yerleşkesi

İlk Uygulama Tarihi: 4 Mayıs - 30 Haziran 2013

Ücret: 1000 TL (KDV dahil)

M.Ü. Personeline 750TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR