Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu C1 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR), Avrupa Konseyi tarafından 1990'larda dilde yeterlik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda geliştirilmiş bir standarttır.

  Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi, dil yeteneğini tanımlayan 6 seviyeden (A1, A2, B1, B2, C1, C2) oluşmaktadır. Her seviye için kişisel değerlendirme tabloları hazırlanmıştır

  Kişisel Değerlendirme Tablosu B2 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  C1

  Dinleme

  Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim.

   

  Okuma

  Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim.

   

  Karşılıklı Konuşma

  Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim.

   

  Sözlü Anlatım

  Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim.

   

  Yazma

  Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.

  Kişisel Değerlendirme Tablosu A1- Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu A2- Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu B1 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu B2 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

   

  Kişisel Değerlendirme Tablosu C2 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi