Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu B2 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR), Avrupa Konseyi tarafından 1990'larda dilde yeterlik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda geliştirilmiş bir standarttır.

  Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi, dil yeteneğini tanımlayan 6 seviyeden (A1, A2, B1, B2, C1, C2) oluşmaktadır. Her seviye için kişisel değerlendirme tabloları hazırlanmıştır

  Kişisel Değerlendirme Tablosu B2 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  B2

  Dinleme

  Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim.

   

  Okuma

  Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlar la ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim.

   

  Karşılıklı Konuşma

  Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.

   

  Sözlü Anlatım

  İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim.

   

  Yazma

  İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.

  Kişisel Değerlendirme Tablosu A1- Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu A2- Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu B1 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

   

  Kişisel Değerlendirme Tablosu C1 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu C2 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi