Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu A1- Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR), Avrupa Konseyi tarafından 1990'larda dilde yeterlik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda geliştirilmiş bir standarttır.

  Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi, dil yeteneğini tanımlayan 6 seviyeden (A1, A2, B1, B2, C1, C2) oluşmaktadır. Her seviye için kişisel değerlendirme tabloları hazırlanmıştır

  Kişisel Değerlendirme Tablosu A1- Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  A1

  Dinleme

  Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.

   

  Okuma

  Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim.

   

  Karşılıklı Konuşma

  Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim.

   

  Sözlü Anlatım

  Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpla rı ve tümceleri kullanabilirim.

   

  Yazma

  Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt form una isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

   

  Kişisel Değerlendirme Tablosu A2- Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu B1 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu B2 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu C1 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu C2 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi