Урок 12. В гости

В гости

Ольга: Hoş geldin.

Добро пожаловать (приятно пришел ты).

Эрол: Hoş bulduk. Eviniz çok güzel.

Спасибо (приятно нашли). Ваша квартира очень красивая.

Ольга: Teşekkür ederim.

Спасибо.

Эрол: Bu evde yalnız mı yaşıyorsun?

В этой квартире ты живёшь одна?

Ольга: Evet, yalnız oturuyorum. Bazen Moskova'dan kardeşim Anton geliyor.

Да, я живу одна. Иногда мой брат Антон приезжает из Москвы.

Эрол: Annen, baban nerede oturuyorlar?

Где живут твои родители?

Ольга: Annem, babam Moskova'da oturuyorlar.

Мои родители живут в Москве. 12А Арендованная квартира

Эрол: Bu ev kaç oda?

Сколько комнат в этой квартире?

Ольга: İki oda, bir salon.

Две комнаты и столовая.

Эрол: Aylık kirası ne kadar?

Сколько составляет арендная плата в месяц (ay — месяц; aylık — «месячность»; kira — арендная плата)?

Ольга: Aylık kirası sekiz yüz lira.

Арендная плата 800 лир в месяц.

Эрол: Yakıt ne kadar?

Сколько составляет отопление (yakmak — жечь)?

Ольга: Yakıt ayda yüz lira. Sizin ev kira mı?

Отопление в месяц составляет 100 лир. Ваша квартира арендованная?

Эрол: Hayır, biz kendi evimizde oturuyoruz.

Нет, мы живём в своей квартире («в своем доме»).

Ольга: Bu çok iyi.

Это очень хорошо.
12Б В магазине фруктов и овощей

Арзу: Elmanın kilosu kaça?

Сколько стоит килограмм яблок?

Зеленщик: Elmanın kilosu 40 kuruş.

Килограмм яблок стоит 40 копеек.

Арзу: Lütfen iki kilo elma.

Дайте пожалуйста, два килограмма яблок.

Зеленщик: Muz ister misiniz?

Хотите бананы?

Арзу: Hayır, teşekkür ederim.

Нет, спасибо.
Грамматика

Местоимения

Местоимения в турецком языке делятся на 3 группы:

Личные местоимения Указательные местоимения Вопросительные местоимения
Ben — я Bu — этот Kim — кто
Sen — ты Şu — тот Kimler — кто
О — он, она О — тот Ne — что
Biz — мы Bunlar — эти Neler — что
Siz — вы Şunlar — те Kaç — сколько
Onlar — они Onlar — те Hangisi — который

— Olga'yı kim ziyaret ediyor? (кто делает визит)

— Olga'yı Erol ziyaret ediyor.

— Bu evin aylık kirası kaç lira?

— Aylık kira sekiz yüz lira.

— Aylık yakıt kaç lira?

— Aylık yakıt yüz lira.

Упражнения

1) Пожалуйста, ответьте на вопросы.

— Bu evde yalnız mı yaşıyorsun?

— Hayır, kardeşimle oturuyorum.

— Olga'yı kim ziyaret ediyor?

— Olga'nın evi güzel mi?

— Olga evde yalnız mı kalıyor?

— Bazen Moskova'dan kim geliyor?

— Olga'nın annesi, babası nerede oturuyorlar?

— Olga, kiralık evde mi oturuyor?

— Erol, kiralık evde mi oturuyor?

— Olga'nın evi kaç oda?

— Olga'nın evinde salon var mı?

— Bu evin kirası ne kadar?

2) Пожалуйста, ответьте на вопросы.

— Elmanın kilosu kaça?

— Muzun kilosu kaça?

— Üzümün kilosu kaça?

— Portakalın kilosu ne kadar?

— Havucun kilosu ne kadar?

Анкара

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye'nin başkenti İstanbul'du. Türkiye Cumhuriyeti kurulunca 1923 yılında Ankara başkent oldu. Nüfusu ortalama üç milyondur.

Ankara'nın tarihi oldukça eskidir. Hititler, Frigyalılar, Romalılar, Bizanslılar gibi ünlü uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Ankara'da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1997 yılında Avrupa birinciliği ödülünü almıştır.

Cumhuriyet kurulduktan sonra Ankara kısa zamanda gelişmiş ve dünyanın en modern kentlerinden biri olmuştur.

Ankara'nın çevresinde Alacahöyük, Gordion gibi önemli antik kentler vardır.

Dönem — период, сumhuriyet — республика, kurulmak — основываться, учреждаться, oldukça — довольно, достаточно, eski — старый, ünlü — знаменитый, uygarlık — цивилизация, ev sahipliği yapmak — быть хозяином: «владение домом делать», medeniyet — цивилизация, birincilik — первенство, первое место, ödül — награда, премия, kurulduktan sonra — после основания, kısa — короткий, zaman — время, gelişmek — развиваться, прогрессировать.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR