Урок 10. Номер телефона

Номер телефона

Ольга: Telefon numaranı söyler misin?

Скажи номер своего телефона?

Арзу: İş telefonum 419 31 57.

Мой рабочий номер 419 31 57.

Ольга: Ev telefonun kaç?

А какой домашний номер?

Арзу: 231 23 21.

Ольга: Teşekkür ederim.

Спасибо.

Арзу: Senin telefonun kaç?

Какой твой номер телефона?

Ольга: Benim ev telefonum 249 50 69.

Мой домашний номер 249 50 69.

Арзу: Сер telefonunu söyler misin?

Скажи номер мобильного телефона?

Ольга: Сер telefonum 0 533 234 29 31.

Номер моего мобильного 0 533 234 29 31.
Числа:

21 : yirmi bir
22 : yirmi iki
23 : yirmi üç
24 : yirmi dört
25 : yirmi beş
26 : yirmi altı
27 : yirmi yedi
28 : yirmi sekiz
29 : yirmi dokuz
30 : otuz
20 : yirmi
30 : otuz
40 : kırk
50 : elli
60 : altmış
70 : yetmiş
80 : seksen
90 : doksan
100 :yüz
1.000 : bin
10.000 : on bin
100.000 : yüz bin
1.000.000 : bir milyon
1.000.000.000: bir milyar


10Б Разговор по телефону

Андрей: Bu hafta sinemaya gitmek ister misin?

Арзу: İyi bir film var mı?

Андрей: İyi bir film var.

Арзу: Ne zaman gidelim?

Андрей: Cuma akşamı uygun musunuz?

Арзу: Cuma akşamı uygunum.

Андрей: Tamam, ben size uğrar seni alırım.

hafta неделя

istemek хотеть

uygun (müsait) свободный

uğramak заходить

almak брать

Грамматика

Есть, Нет

Слова var, yok очень часто используются в разговорном турецком языке, в основном соответствуют словам: Есть, Нет.

— İyi bir film var mı?

— İyi bir film var.

— Cuma günü vaktin var mı?

— Cuma günü vaktim yok.

— Gökhan'ın arabası var mı?

— Gökhan'ın arabası yok.

— Senin evin var mı?

— Benim evim var.

— Pasaportun var mı?

— Hayır, pasaportum yok.

Дополнения (словосочетения из имён существительных): in (-in, -un, -ün).

Делятся на две группы:

Определённые дополнения.

Okul + bahçe — okulun bahçesi (школьный сад)

ev + telefon — evin telefonu

iş yeri + telefon — işyerinin telefonu (место работы)

Arzu + telefon — Arzu'nun telefonu

Неопределённые дополнения:

Неопределённое дополнение окончания не имеет.

ev + telefon — ev telefonu

сер + telefon — cep telefonu (карман)

kadın + palto — kadın paltosu (женское пальто)

erkek + ceket — erkek ceketi (мужской пиджак)
Упражнения

1) Пожалуйста, ответьте на вопросы.

— Telefon numaran kaç?

— Ev telefonun kaç?

— İş telefonun kaç?

— Cep telefonun kaç?

2) Составьте словосочетания, определённые дополнения:

ev + telefon — evin telefonu

okul + telefon

iş yeri + telefon

Arzu + telefon

Erol + telefon

В турецком языке гласные буквы рядом не ставятся, между ними ставится соединительная согласная буква:

Arzu-n-un telefonu

Olga-n-ın arabası

3) Составьте словосочетания, неопределённые дополнения:

kadın + çanta — kadın çantası

сер + telefon —

uçak + bilet —

otobüs + bilet —

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR