Çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı?

İlk insanlar mı daha mutludur, günümüz insanı mı?

Savaşta bilgi mi üstündür, kılıç mı ?

Toplumun ilerlemesinde kadın mı, erkek mi daha önemlidir?

Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?

Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?

İklim; insanın kişiliğini değiştirir mi, değiştirmez mi?

Turizmin gelişmesinde para mı önemli, eğitim mi?

Uygarlığın gelişmesinde sanat mı, bilim mi önemlidir?

Ormanların korunmasında yasalar mı, çevre bilinci mi etkili olur?

Çocuk eğitiminde aile mi, okul mu etkilidir?

Başarıya ulaşmak için zekâ mı, çalışmak mı önemlidir?

Para; her kapıyı açar mı, açmaz mı?

Çocuk eğitiminde anne mi, baba mı daha önemlidir?

Ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi önde tutulmalıdır?

Ailede kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı?

İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?

İnsana suç işleten kendisi midir, toplum mu?

Ülkeyi kalkındıracak olan para mıdır, eğitim midir?

Ülkenin hızlı kalkınmasını sağlayan kamu sektörü müdür, özel sektör mü?

Çocuk eğitiminde çevre mi, aile mi etkilidir?

Atomun bulunması insanlık için yararlı mı, zararlı mı olmuştur?

Bir toplumun gelişmesinde sinema mı, tiyatro mu etkilidir?

Savaşlar yapıcı mıdır, yıkıcı mıdır?

RizVN Login
Scroll to top