Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2019-2020 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerde çalışmak üzere öğretim elemanı görevlendirilecektir.

Yunus Emre Enstitüsü ile Yükseköğretim Kurulunun eşgüdüm içerisinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında,

  • Türkiye’de Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türkoloji Bölümlerinde çalışan,
  • Ek-3'te bulunan "Görevlendirme Yapılacak Ülke ve Üniversite Listesi ile Başvuru Şartları" şartları taşıyan öğretim elemanları

2019-2020 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı / Türkoloji Bölümlerinde görevlendirileceklerdir.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan;

Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki okullarında görevlendirilmek üzere Okul Yöneticisi ve Öğretmen alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  5. Yurt dışında, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitimcilerin Eğitimi Sertifika Programı" düzenliyor.

Başvuru Tarihleri: 01-19 Temmuz 2019

Program Tarihi: 22 Temmuz - 9 Ağustos 2019

Dersler haftada 2 gün (Salı ve Çarşamba günleri) 15.30-22.30 saatleri arasında olacaktır.

YÖK Türkoloji Bursu: Yükseköğretim Kurulunun işbirliği ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yurt dışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine verilen bir burs programıdır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak ve nitelikli yabancı öğrencileri yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine çekebilmek amacıyla ‘YÖK-Türkoloji’ burs programı başlattı.

YÖK'ün, Türkoloji programı bulunan ülkelerde üniversiteye geçiş dönemindeki gençlere yönelik ‘Türkoloji Sizi Çağırıyor’ sloganıyla başlattığı program, yurt dışındaki üniversitelerde bulunan Türkolojileri güçlendirmeyi ve bu programlara başarılı gençleri çekebilmeyi hedefliyor.

Sadece başarılı öğrenciler hedefleniyor.

Yurtdışındaki Türkoloji lisans programlarında her sınıftan en başarılı beş öğrencinin, öğrenimi süresince yılda 12 ay destekleneceği ‘YÖK-Türkoloji Bursu’ndan yararlanabilmek için, TC vatandaşı olmamak, kendi döneminde programa yerleşen ilk 10 öğrenci arasında yer almak gibi şartlar bulunuyor.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 2019-2020 Güz Döneminde lisansüstü programlara (Yüksek Lisans ve Doktora) sınavla öğrenci alacaktır.

Türkiyat Araştırmaları ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında Yüksek Lisans için 26, Doktora için 23 olmak üzere toplam 46 lisansüstü öğrenci alacaktır. Bu kontenjanların 37’si T.C. vatandaşları için, 12’si ise Uluslararası Öğrenciler için ayrılmıştır. Detayları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.  

Scroll to top