Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde “Profesyonellik” için gerekli farkındalık ve becerilerin kazandırılacağı YDTÖ eğitimi BAUSEM bünyesinde başlıyor.

Eğitim İçeriği

Bu eğitimde katılımcılara aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandırılması hedeflenmektedir:

Farklı öğrenci profilleri ve öğretme/öğrenme bağlamları hakkında farkındalık artırma,
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili güncel ve geçerli terminolojinin daha iyi anlaşılması ve etkin bir şekilde kullanılması,
Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma gibi becerilerin güncel yöntemler kullanılarak öğretilmesi,
Farklı bağlamlarda kullanılmak üzere hazırlanan her türlü kaynak ve materyalin analizinin yapılarak etkin bir şekilde kullanılması,
Türkçenin yabancı dil olarak etkin bir şekilde öğretilmesi için kullanabilecek güncel ve geçerli yöntemler hakkında pratik bilgilerin kazandırılması,
“Sınıf Yönetimi ve Organizasyonu” konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması,
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde “Profesyonellik” için gerekli farkındalık ve becerilerin kazandırılması.

 

Kimler İçin?
YDTÖ veya dil öğretimi konusunda tecrübeli ancak bu alanda formal eğitime sahip olmayanlar
YDTÖ veya dil öğretimi konusunda eğitim almış ancak herhangi bir tecrübesi olmayanlar
YDTÖ veya dil öğretimi alanında hem formal eğitime hem de tecrübeye sahip olanlar
YDTÖ veya dil öğretimi alanında ne formal eğitime ne de tecrübeye sahip olmayanlar

Neler Öğreneceksiniz?
Yabancı Dil Öğretimi Konusunda Ardalan Bilgisi
İhtiyaç Analizi ve Uygulanması
Öğrenci Profilleri
Dil Öğretiminde Öğrenci Motivasyonu ve Tutum
Yabancı Dil Öğreniminde Güncel ve Geçerli Yaklaşım ve Yöntemler (Ör: İletişimsel Yaklaşım, Görev Odaklı Öğretme Yöntemi, Konu Odaklı Ö.Y., Kelime Odaklı Ö.Y., Çoklu Zeka Kuramı vb.)
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı
Akademik Türkçenin Öğretilmesi
Teknolojinin Dil Öğretiminde Kullanılması
Program Geliştirme ve Yürütme
Türkçe Dil Bilgisi ve Farkındalığı
Türkçenin Tanımlanmasında Kullanılan Kavram ve Terimler
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile Ana Dili Olarak Öğretimi Arasındaki Farklar
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihçesi
Sınıf içi Öğretme Becerileri
Dil Sistemlerinin ve 4 Becerinin Öğretilmesi (Dilbilgisi, Kelime Bilgisi, Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma)
Ders Planlama
Sınıf Yönetimi Becerileri
Ders Gözlemi Süreçleri
Yansıtma Becerilerinin Geliştirilmesi
Materyal ve Kaynak Kullanımı
Piyasada Bulunan Güncel ve Geçerli Kaynakların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Materyal Üretimi, Adaptasyonu ve Desteklenmesi Becerilerinin Geliştirilmesi
Öğrencilerin Bireysel Çalışmalarını Destekleyecek Materyal Geliştirme
Öğrencilerin Değerlendirilmesi
Öğrencilerin Ders İçi ve Dışı Faaliyetlerinin Gözlemlenerek İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Öğrenci Gelişiminin Değerlendirilmesi (Sonuç ve Süreç Odaklı Değerlendirme Teknikleri)
Öğrencilerin Sözlü Ve Yazılı Performanslarının Değerlendirilmesi
Avrupa Ortak Çerçeve Metni’nin Değerlendirme Süreçlerine Entegrasyonu
Profesyonellik
İş Etiği
Öğretmen Olarak Kendini Değerlendirme ve Eylem Planı Geliştirme
Profesyonel Gelişim

Programı Başarı ile Tamamlama Kriterleri:

*Aşağıdaki kriterleri yerine getiren katılımcılar kursu başarıyla tamamlamış sayılırlar:

Program sırasında verilecek sunum ve çalıştayların % 95’ine katılım.
2 akran gözlemi ve bunların en az 1’i için verilen kriterler doğrultusunda yazılmış gözlem raporu
2 öğretme pratiğinin belirlenen süre içerisinde başarıyla tamamlanması
Ödevlerİn (1 yazılı ödev + 1 mikro öğretim) başarı ile tamamlanması
Kurs çalışmalarından oluşturulan porfolyo sunumu ve portfolyo içeriği ile ilgili yansıtma yazısının yazılması.

Belge
Program sonunda programı başarı ile tamamlama kriterlerini yerine getirmiş adaylara sertifika verilir.

Program Süresi
48 saat / 8 hafta (24 saat online Salı günleri + 24 saat örgün Perşembe günleri)
Program Ücreti
1.300 TL (Kdv Dahil) 9 Taksit
Eğitim Gün ve Saati
Salı ( 18:00 - 20:30 )
Perşembe ( 18:00 - 20:30 )
Başlangıç Tarihi
23 Şubat 2016
Bitiş Tarihi
14 Nisan 2016
Eğitim Yeri
Bahçeşehir Üniversitesi Şişli Kampüsü

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top