Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 06 – 17 TEMMUZ 2020 tarihleri arasında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi konusunda uzaktan öğretim yöntemiyle sertifika programı düzenliyor. 

Programa; Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halkbilimi, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Yabancı Diller (İngilizce,Almanca, Fransızca, Arapça Öğretmenliği Bölümleri;İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümleri vb….), Çeviribilim/Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden birinden mezun olmuş olanlar ve bu bölümlerden birinde öğrenim görmekte olanlar programa başvuru yapabilir. Kontenjan olması durumunda; Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek isteyen diğer lisans bölümü mezunları ve öğrencileri de programa kabul edilebilir.

Başvuru tarihleri: 19.06.2020 - 03.07.2020

Program ders saati: 60 saat (40 saat teorik, 20 saat uygulama)

Teorik ders saatleri: 06.07.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında hafta içi her gün 18.30 – 21.40 saatleri arasındadır.

Uygulama ders saatleri: 06.07.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen çevrimiçi ders saatlerine göre düzenlenir. Uygulama derslerinin 17 saati izleme, 3 saati ise ders anlatımı şeklinde gerçekleşir. (Belgelendirmek kaydıyla yabancılara Türkçe öğretimi alanında ders verme tecrübesine sahip olanlar uygulama derslerinden muaftır).

Devam zorunluluğu: Teorik ve uygulama derslerinde %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Sertifikalandırma: Program kapsamında öğrenciler materyal hazırlama ödevlerinden ve uygulama derslerinden değerlendirmeye alınırlar. Uygulama değerlendirmesi kursiyerin ders anlatımları esas alınarak öğretim elemanları tarafından yapılır. Materyal hazırlama ödevleri kursiyerlere öğretim elemanları tarafından verilir ve değerlendirilir. Başarılı olmak için uygulama ve materyal hazırlama değerlendirmelerinin her birinden en az 70 puan almak gerekmektedir. Değerlendirmelerden başarısız olan kursiyerlere katılım belgesi düzenlenir. (Uygulama derslerinden muaf olanların başarı puanlarında materyal hazırlama ödevlerinden alacakları puanlar esas alınır.)

İndirimler: Üniversitemiz öğrencileri, mezunları, personeli, eşi ve çocukları ile Gazi Üniversitesi ile işbirliğinde açılan Pedagojik Formasyon programına kayıtlı veya bu programdan mezun olmuş öğrenciler için geçerlidir.

Programa Başvuru Yapabilecekler: Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halkbilimi, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Yabancı Diller (İngilizce,Almanca, Fransızca, Arapça Öğretmenliği Bölümleri;İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümleri vb….), Çeviribilim/Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden birinden mezun olmuş olanlar ve bu bölümlerden birinde öğrenim görmekte olanlar programa başvuru yapabilir.

Not: Kontenjan olması durumunda; Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek isteyen diğer lisans bölümü mezunları ve öğrencileri de programa kabul edilebilir.

Başvuru için tıklayınız: https://forms.gle/GVdBNn8jT7fc3EbS6

 

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

PROGRAM ADI

TARİH

SÜRE

ÜCRET

(KDV DAHİL)

İNDİRİMLİ ÜCRET

(KDV DAHİL)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

(UZAKTAN ÖĞRETİM)

06 TEMMUZ –

17 TEMMUZ

2020

40 SAAT TEORİK

20 SAAT UYGULAMA

TOPLAM 60 SAAT

 

750 TL

 

600 TL

(Üniversitemiz mezunları, öğrencileri, personeli, eşi ve çocukları için geçerlidir.)

 

RizVN Login
Scroll to top