Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu - Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

  15-17 Aralık 2011 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü tarafından *Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu* düzenlenecektir.

  Konular
  Okul Öncesinde Türkçe Öğretimi
  İlköğretimde Türkçe Öğretimi
  Öğrenme Alanları Eğitimi
  Dinleme/İzleme Eğitimi
  Konuşma Eğitimi
  Okuma Eğitimi
  Yazma Eğitimi
  Dilbilgisi ve Türkçe Öğretimi
  Çocuk Edebiyatı ve Türkçe Öğretimi
  Yurtdışında Yaşayan Türklere Türkçe Öğretimi
  Türkçenin Güncel Sorunları
  Türkiye’de ve Dünyada Dil Öğretimi Politikaları
  Türkçe Öğretiminde Yeni ve Etkili Yaklaşımlar
  Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programları
  Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
  Türkçenin Türk Soylulara Öğretimi
  Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
  Dil Bilimi ve Türkçe Öğretimi

  Katılım Şartları 
  Sempozyuma katılım sunulu ya da sunusuz olabilir.
  Sunusuz katılmak isteyenler başvurularını katılım ücretlerinin ödendiği tarihlerde yapacaklardır.
  Sempozyuma sunulu katılım; bildiri veya poster bildiri yoluyla gerçekleşebilir. Sunu yapmak isteyen katılımcılar “Formlar” bağlantısı yoluyla öneri formlarına ulaşabilirler.
  Sunulu katılım durumunda, bir katılımcının adı en fazla üç (3) sunu önerisinde bulunabilir. Ancak bir katılımcı sadece bir (1) öneride birinci ad olabilir. Bu şekilde yapılacak bildiri sunuları için tek ücret alınacaktır.
  Her sunu başvurusu iki ya da üç hakem tarafından incelenir ve başvuru, hakemlerin görüşleri doğrultusunda kabul edilir ya da reddedilir.
  Kabul edilen sununun sempozyum programına alınabilmesi için, sunuda adı geçen tüm katılımcıların katılım ücretini yatırması gereklidir.
  Başvurduğu halde sempozyuma gelemeyecek katılımcıların kurultay başlangıç tarihinden en az 10 gün önce Sempozyum Yürütme Kurulu’na bilgilendirmeleri gerekmektedir.
  Katılımcıların her birine bir Sempozyum Katılım Belgesi verilir.

  Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinde yazı karakteri ve büyüklükleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
  Bildiri Başlığı: 12 Punto, ilk harfleri büyük, koyu ve ortada.
  Yazar/Yazarların adları: 11 punto ortada.
  Yazar/Yazarların görev yaptıkları üniversite/bağlı oldukları kurum: 11 punto ortada. Yazar/Yazarların el-mek (e-posta) adresleri: 10 punto, ortada.
  Ana Başlıklar: 11 punto ortada, bütün harfleri büyük, koyu.
  Alt Başlıklar: 11 punto sola dayalı, koyu. Metin: 11 punto, iki yana dayalı, tek satır aralığı ile.
  Grafik, tablo ve fotoğraf başlıkları: 11 punto, koyu, ortada (Hücreli kutulama yapılmamalı, APA stili yatay belirginli çizgiler kullanılmalıdır).
  Bildiri bölümleri arasında boşluk bırakılmalıdır.
  Metin içinde açıklama niteliğindeki dipnotlara yer verilmemelidir. Metin veya notlar içinde yer alacak alıntılar yazar/yazarların soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.
  Kaynakça, bildirinin en son bölümünde verilmeli ve yazar/yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmelidir. Kaynakçada, Prof. Dr. vb. akademik unvanlar yer almamalı, sadece yazarların soyadları ve adlarının da ilk harfleri kullanılmalıdır.
  Bildiriler Türkçe olarak 12 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve ekler dahil) geçmeyecek şekilde hazırlanmaya çalışılmalıdır.
  Bildiriler A-4 kağıda, tamamı siyah-beyaz olarak yazılmalıdır. Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde (210mmX290mm) düzenlenmelidir. Posterler yukarıda açıklanan kurallara göre yazılmalı, el-mek (e-posta) ile gönderilmelidir.
  Bildiriler,APA yazım kuralları ve Türk Dili Kurumu tarafından yayınlanan Yazım Kılavuzu’ndaki esaslar dikkate alınarak yazılmalıdır.
   
  Önemli Tarihler
  Bildiri özetlerinin gönderilmesi: 01 Mayıs 2011 – 01 Temmuz 2011  
  Kabul edilen bildirilerin ilanı: 1 – 15 Eylül 2011
  Katılım ücreti ödeme: 15 Eylül 2011- 18 Ekim 2011
  Tam metinlerin gönderilmesi: 15 – 30 Kasım 2011
  Kurultay tarihi: 15 – 17 Aralık 2011

  Kurullar
  Onur Kurulu
  Prof. Dr. Rıza AYHAN 
  Gazi Üniversitesi Rektörü

  Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
  Ardahan Üniversitesi Rektörü

  Prof. Dr. Mustafa İSEN
  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri


  Danışma Kurulu
  Prof. Dr. Bahaeddin YEDiYILDIZ
  Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

  Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN
  Türk Dil Kurumu Başkanı

  Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
  Başkent Üniversitesi

  Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
  Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

  Prof. Dr. Ali GÜL
  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekan V.

  Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
  Ege Ünv. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

  Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan
  TOBB ETÜ

  Bilim Kurulu

  Prof. Dr. Hayati AKYOL Gazi Üniversitesi
  Prof. Dr. Mehmet AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  Prof. Dr. Erdoğan BOZ Osmangazi Üniversitesi
  Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ Atatürk Üniversitesi
  Prof. Dr. İsmet CEMİLOĞLU Gazi Üniversitesi
  Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Uludağ Üniversitesi
  Prof. Dr. Danuta CHMIELOWSKA Polonya
  Prof. Dr. M. Volkan COŞKUN Muğla Üniversitesi
  Prof. Dr. Necati DEMİR Gazi Üniversitesi
  Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY Dokuz Eylül Üniversitesi
  Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Ankara Üniversitesi
  Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ Kosova
  Prof. Dr. Şevki HASAN Mısır
  Prof. Dr. Kadir GOLKARIAN (GÜLDİKEN) İran
  Prof. Dr. Leyla KARAHAN Gazi Üniversitesi
  Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ Pamukkale Üniversitesi
  Prof. Dr. Cahit KAVCAR Ankara Üniversitesi
  Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ Atatürk Üniversitesi
  Prof. Dr. Murat ÖZBAY Gazi Üniversitesi
  Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN Erciyes Üniversitesi
  Prof. Dr. Sevim PİLİCKOVA Makedonya
  Prof. Dr. N. Hikmet POLAT Gazi Üniversitesi
  Prof. Dr. Şükriye RUHİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Prof. Dr. Halim SERARSLAN Selçuk Üniversitesi
  Prof. Dr. Sedat SEVER Ankara Üniversitesi
  Prof. Dr. Elfine SIBGATULLINA Rusya
  Prof. Dr. Muratgeldi SÖYEGOV Türkmenistan
  Prof. Dr. Hatice ŞAHİN Uludağ Üniversitesi
  Prof. Dr. Babahan Murat ŞERİF Özbekistan
  Doç. Dr. Ali Fuat ARICI Dumlupınar Üniversitesi
  Doç. Dr. Tudora ( Fedora) ARNAUT Ukrayna
  Doç. Dr. Birsel ORUÇ ASLAN Doğu Akdeniz Üniversitesi
  Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ Gazi Üniversitesi
  Doç. Dr. Eyyup COŞKUN Mustafa Kemal Üniversitesi
  Doç. Dr. Musa ÇİFTÇİ Uşak Üniversitesi
  Doç. Dr. Liubuv ÇİMPOES Moldovya
  Doç. Dr. Celal DEMİR Afyon Kocatepe Üniversitesi
  Doç. Dr. Iryna M. DRYGA Ukrayna
  Doç. Dr. Marzena GODZINSKA Polonya
  Doç. Dr. Ali GÖÇER Niğde Üniversitesi
  Doç. Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU Azerbaycan
  Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK Selçuk Üniversitesi
  Doç. Dr. Emine KOLAÇ Sakarya Üniversitesi
  Doç. Dr. Afaq RAMAZANOVA Azerbaycan
  Doç. Dr. Bedri SARIYEV Türkmenistan
  Doç. Dr. Suat UNGAN Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Düzenleme Kurulu
  Prof. Dr. Necati DEMİR 
  Gazi Üniversitesi
  Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
  Gazi Üniversitesi
  Prof. Dr. Murat ÖZBAY
  Gazi Üniversitesi
  Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ
  Gazi Üniversitesi
  Doç. Dr. Ömer ÖZKAN
  Gazi Üniversitesi
  Doç. Dr. Muammer NURLU
  Gazi Üniversitesi
  Yrd. Doç. Dr. Asiye DUMAN
  Gazi Üniversitesi
  Yrd. Doç. Dr. Erol BARIN
  Gazi Üniversitesi
  Yrd. Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK
  Gazi Üniversitesi
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA
  Gazi Üniversitesi
  Yrd. Doç. Dr. Yusuf DOĞAN
  Gazi Üniversitesi
  Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DENİZ
  Gazi Üniversitesi

  Düzenleme Kurulu Koordinatörleri
  Arş. Gör. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  Arş. Gör. Banu ÖZDEMİR Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  Arş. Gör. Deniz Melanlıoğlu