Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu B1 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR), Avrupa Konseyi tarafından 1990'larda dilde yeterlik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda geliştirilmiş bir standarttır.

  Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi, dil yeteneğini tanımlayan 6 seviyeden (A1, A2, B1, B2, C1, C2) oluşmaktadır. Her seviye için kişisel değerlendirme tabloları hazırlanmıştır

  Kişisel Değerlendirme Tablosu B1 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  B1

  Dinleme

  İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.

   

  Okuma

  Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.

   

  Karşılıklı Konuşma

  Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.

   

  Sözlü Anlatım

  Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.

   

  Yazma

  Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.

  Kişisel Değerlendirme Tablosu A1- Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu A2- Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

   

  Kişisel Değerlendirme Tablosu B2 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu C1 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi

  Kişisel Değerlendirme Tablosu C2 - Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi