TÜRK MUTFAĞI YAZ OKULU 2020 DETAYLARI

Yunus Emre Enstitüsü dünyanın farklı noktalarındaki kültür merkezleri ve irtibat noktalarında eğitim-öğretim çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte ve bilimsel araştırmalara destek vermektedir. Ayrıca Türk mutfağının daha fazla tanıtılması amacıyla her yıl çok sayıda etkinliği dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirmektedir.
Bu kapsamda Enstitümüz, Türk mutfağının daha yakından tanınması amacıyla Türk Mutfağı Yaz Okulu düzenlemektedir. 

  
TURKISH GASTRONOMY SUMMER SCHOOL 2020

Along with educational activities, Yunus Emre Institute organizes art and culture events and supports scientific studies all around the globe through Yunus Emre Turkish Culture Centres and
liaison offices at various universities worldwide. It also organizes a number of events to promote Turkish cuisine every year around the world.
In this context, our Institute has unveiled the Turkish Gastronomy Summer School program to promote and showcase Turkish cuisine more closely.
 
 
1. Tema ve konu
Yaz Okulunda Türk mutfağı kültürünün işlenmesi öngörülmektedir.
a. Seminerler: Türk mutfağının tarihi süreci, Türk mutfağı kültürü ve gelenekleri, Türk mutfağına has ürünler, pişirme teknikleri, baharat kullanımı, vb. konularda akademisyenler ve usta şefler tarafından verilecek zengin içerikli seminerler.
b. Atölye çalışmaları: Türkiye’nin farklı yörelerinin mutfaklarının deneyimleneceği mutfak atölyeleri.
c. Tadım Etkinlikleri: Program boyunca çok farklı Türk lezzetlerini tatma imkanı.
d. Saha gezileri: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında gastronomi dalında yer alan şehirleri
gezme, geleneksel pazarları tanıma, Mısır çarşısı gibi tarihi mekânları ziyaretler.
e. Şehir gezisi: Program kapsamında tarihi ve turistik açıdan İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar,
Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep şehir gezileri.
 
2. Program tarihi ve Yeri
Program 13-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
3. Hedef Kitle ve Katılımcı Şartları
Programa; aşağıdaki niteliklerde ve her ülkeden sadece bir kişi kabul edilecektir. Programa 25
kişinin kabul edilmesi öngörülmektedir.
a. En az B2 düzeyinde İngilizce bilmek
b. 18-35 yaş aralığında olmak
c. Farklı kültürlerle iletişime açık olmak
d. Mutfak sanatları, Gastronomi alanında eğitim alıyor/almış olmak, mutfak sektöründe
çalışıyor olmak
e. Dünya mutfağı konusunda tecrübeli, Türk mutfağı konusunda çalışma yapmak isteyen
öğrenci, genç şef, mutfak araştırmacısı olmak.
f. Seyahat için herhangi bir sağlık sorunu olmamak.
g. Farklı baharat ve lezzetleri tanımaya açık olmak,
h. Herhangi bir sağlık sorunu olmamak, farklı gıda alerjisi olmamak.
 
4. Program Dili
Program uluslararası katılımcı kitlesi göz önüne alınarak İngilizce yürütülecektir.
 
5. Konaklama
Üniversite veya kurum yurtlarında/misafirhanelerinde tek kişilik odalarda konaklanacaktır.
 
6. Başvuru Tarihleri ve Yöntemi
Başvurular 20 Şubat – 31 Mart 2020 tarihleri arasında basvuru.yee.org.tr adresinden çevrimiçi
olarak yapılacaktır...
 
7. Bursa dâhil olan hizmetler:
a. Uluslararası ve yerel ulaşım
b. Konaklama
c. Üç öğün yemek
d. Ders materyali
e. Müze-ören yeri giriş ücretleri
f. Rehberlik
 
8. Burs kapsamında olmayan hizmetler:
a. Kişisel seyahat sigortası
b. Vize masrafları
c. Kişisel harcamalar
 
 
 
MORE DETAILS...

1. Theme and subject matter
The Turkish culinary culture will be taught at the Summer School program.
a. Seminars: Seminars rich in content will be given by academics and master chefs on the history of Turkish cuisine, Turkish culinary culture and traditions, products that are unique to Turkish cuisine, the cooking techniques, the use of species, etc.
b. Workshops: Workshops will be held to a give a hand-on experience on culinary cultures of diverse regions in Turkey.
c. Tasting Events: During the program, there will be opportunities to taste many Turkish delicacies.
d. Field visits: There will be visits to the cities which are included in the gastronomy category of UNESCO's Creative Cities Network, with opportunities to learn about traditional marks and see historical sites such as the Spice Bazaar.
e. City sightseeing tour: Historic and touristic cities such as Istanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Ankara, Şanlıurfa, and Gaziantep.

2. Date and Venue of the Program
The program will take place between July 13rd – 24th, 2020.
 
3. Target Group and Participation Requirements
The program will accept participants, one from each country, with the following qualifications. 25 people will be accepted to form a class.
a. Good command of English (at least B2)
b. Should be between 18-35 years of age
c. Should be open to intercultural dialogue.
d. Should be studying/ trained in culinary arts and gastronomy or employed in gastronomy sectors.
e. Should preferably be a student, young chef or culinary researcher, experienced in world cuisines and keen on working on Turkish cuisine.
f. Should have a genuine interest in foreign cultures
g. Should have no health problem that could impede traveling, especially allergies to foodstuff or spices.

4. Language of the Program
Medium of instruction and communication in the programme will be English, due to the
international participation.
 
5. Accommodation
Single rooms at dormitories/guesthouses of universities or other public institutions.
 
6. Application Date and Method
Applications shall be made online at the address basvuru.yee.org.tr between February 20th –
March 31st , 2020.
 
7. Services included in the scholarship:
International and local transportation
Accommodation
Three meals a day
Course materials
Museum/historical site entrance fees
Guidance
 
8. Services not included in the scholarship:
Personal travel insurance
Visa costs
Personal spending
 
 

2020 Turkish Gastronomy Summer School Is Now Open For Application 

2020 Türk Mutfağı Yaz Okulu Başvuru Sayfası 

Application Date: 20 February - 31 March 2020
Başvuru Tarihleri: 20 Şubat - 31 Mart 2020
Program Tarihi: 13-24 Temmuz 2020
Program Dates: 13-24 July 2020
 
 
RizVN Login
Scroll to top