GİRİŞ: Doğayı korumalıyız, eğer korumazsak hayvanlar ölür ağaçlar olmazsa oksijensiz kalırız.

GELİŞME: Doğada bir çok canlı vardır. Biz yerlere laylon plastik atıyoruz binlerce yıl doğada kalıyorlar. Çoğu hayvanın nesli bizim yüzümüzden tükeniyor yada azalıyor. Biz insanlar bunu önemsemiyoruz ama bizi de etkiliyor. Hayvanlardan sağlanan yiyecekler, kendimiz için boş yere daha küçük ağaçları kesmemiz. Eğer bu böyle devam ederse oksijensiz pis bir havada kalırız.

SONUÇ: Doğaya çöp plastik atmazsak bunların hiç biri olmaz. Ama önemsemezsek dünyanın sonunu getiririz.

Ekleyen: Zelal Sönmez

Scroll to top