Türkçe öğretiminin uluslararası dil öğretimi standartlarına göre yapılandırılmasında ve yürütülmesinde, alanda önemli bir boşluğu dolduracak olan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı" Türkiye Maarif Vakfının öncülüğünde hazırlanmıştır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programının hazırlanmasında Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde seviyelere göre tanımlanan yeterlikler esas alınmıştır. Bu çerçevede Program, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin standartlarını belirlemesi yönüyle öğrenenler, öğreticiler ve sınav uygulayıcıları için temel bir başvuru kaynağıdır. Diğer taraftan Program, K-12 düzeyinde örgün eğitim kademelerine göre yapılandırılarak Türkçe öğretimi müfredatına dönüştürülmüştür. Türkçenin örgün eğitim kapsamında öğretilmesi ise Türkçenin yaygınlaştırılması konusunda yeni bir aşamayı temsil etmektedir.

Türkiye Maarif Vakfının öncülüğünde geliştirilen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı; alan uzmanları, ölçme-değerlendirme, program geliştirme ve eğitim psikolojisi uzmanlarının yanı sıra ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan çalışma gruplarının titiz gayretleri sonucunda hazırlanmıştır.

 

Sunuş
Yurt dışında eğitim öğretim faaliyetleri yürütmek amacıyla 17.06.2016 tarih ve 6721 sayılı Kanun ile kurulan; eğitimde güven, iş birliği ve dayanışma, şeffaflık, iyilikte ısrar, kuşatıcılık, evrensellik, ehliyet ve liyakat değerlerini benimseyen Türkiye Maarif Vakfı, okul öncesinden yükseköğretime kadar her kademedeki eğitim uygulamalarını, faaliyet gösterdiği ülkelerin eğitim hedefleri ve insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusunda ferdin gelişim özellikleri ile birlikte ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak planlamaktadır.

Toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkıda bulunacak nitelikli iyi insanlar yetiştirmeyi amaçlayan Türkiye Maarif Vakfı, insanlığın ortak birikimini ve Anadolu’nun kadim irfan geleneğini esas alarak bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış; farklı kültürlere duyarlı, evrensel, millî ve yerel ögeleri önemseyen çağın gereklerine uygun, yenilikçi bir eğitim anlayışını benimsemektedir. 21. yüzyıl becerileriyle temellendirilen bu eğitim anlayışında öğrencilerin “ana dilinde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal hayat ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, sorumluluk alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade” şeklinde tanımlanan yetkinliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Türkiye Maarif Vakfı eğitim kurumlarında öğrencilerin, ana dili okuryazarlığının yanı sıra uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dili ve Türkçeyi çok iyi seviyede öğrenmelerine önem verilmektedir. Bu çerçevede okul öncesinden başlamak üzere öğretim süreçlerinin her kademesinde Türkçe dersleri, uluslararası dil öğretimi standartlarına göre planlanmakta ve öğrencilerin en az B2 seviyesinde Türkçeyi kullanma becerisiyle mezun olmaları hedeflenmektedir.

Günümüzde Türkçenin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretimi çeşitli sebeplere istinaden oldukça rağbet görmektedir. Bu çerçevede yurt içinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) ve yurt dışında Yunus Emre Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar Türkçe öğretmeye devam etmektedir. Türkiye Maarif Vakfı eğitim kurumlarında ise Türkçe dersleri örgün eğitim kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu gelişmeler, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin uluslararası dil öğretimi standartlarına göre yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) esas alınarak geliştirilen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı, sözü edilen bu temel ihtiyaçtan hareketle hazırlanmıştır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programının geliştirilmesi ve hazırlanmasında 6721 sayılı Kanun’un 2. maddesinde ifade edilen ve Türkiye Maarif Vakfının faaliyetlerini belirleyen “Millî Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü eğitim program ve içeriklerini geliştirmek, üretmek ve yayımlatmak, eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak, bu çerçevede süreli ve süresiz yayınlar yapmak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ile bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak” hususları temel dayanak olarak kabul edilmiştir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde seviyelere göre tanımlanan yeterlikler esas alınarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede Program, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin standartlarını belirlemesi yönüyle öğrenenler, öğreticiler ve sınav uygulayıcıları için temel bir başvuru kaynağıdır. Diğer taraftan Program, K-12 düzeyinde örgün eğitim kademelerine göre yapılandırılarak Türkçe öğretimi müfredatına dönüştürülmüştür. Türkçenin örgün eğitim kapsamında öğretilmesi ise Türkçenin yaygınlaştırılması konusunda yeni bir aşamayı temsil etmektedir.

Türkiye Maarif Vakfının öncülüğünde geliştirilen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı; alan uzmanları, ölçme-değerlendirme, program geliştirme ve eğitim psikolojisi uzmanlarının yanı sıra ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan çalışma gruplarının titiz gayretleri sonucunda hazırlanmıştır.

Alanda önemli bir eksikliği giderecek olan “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı”nın Türkçeye gönül veren herkese hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Birol AKGÜN
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı

Program dosyasını (pdf) açmak/indirmek için tıklayınız.

 

TÜRKİYE MAARİF VAKFI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMI

KOORDİNASYON KURULU

Ahmet TÜRKBEN

(TMV Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Politikaları ve Öğretim Programları Birimi Sorumlusu)

Türkçe Öğretimi Koordinatörlüğü

Doç. Dr. İbrahim GÜLTEKİN

Firdevs KAPUSIZOĞLU

Ayşenur İLGEZDİ

Şeyma YILDIZ

İbrahim ÇİMEN

Olgun BAYRAMBAŞ

 

EDİTÖR: Doç. Dr. İbrahim GÜLTEKİN

 

PROGRAM GELİŞTİRME KURULU

Türkçe Öğretimi Alan Uzmanları

Prof. Dr. Mustafa KURT

Prof. Dr. Mustafa BALCI

Prof. Dr. Nezir TEMUR

Doç. Dr. İbrahim GÜLTEKİN

Doç. Dr. Özay KARADAĞ

Doç. Dr. Deniz MELANLIOĞLU

Doç. Dr. Kemalettin DENİZ

Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU

Doç. Dr. Bayram BAŞ

Doç. Dr. Salim PİLAV

Doç. Dr. Yusuf DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Serdar DERMAN

Dr. Öğr. Üyesi Esra K. TAYŞİ

Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNEŞ

Uğur KILIÇ

Firdevs KAPUSIZOĞLU

Şeyma YILDIZ

İbrahim ÇİMEN

Öğr. Gör. Tarık DEMİR

Öğr. Gör. Yakup TÜRKDİL

 

İngilizce-Fransızca Öğretimi Alan Uzmanları

Prof. Dr. Paşa Tevfik CEPHE

Prof. Dr. Kemal Sinan ÖZMEN

Prof. Dr. Cem BALÇIKANLI

Dr. Öğr. Üyesi Osman COŞKUN

Uzm. Nur Özge KAYA

Olgun BAYRAMBAŞ

 

Eğitim Psikolojisi Alan Uzmanları

Prof. Dr. Hasan BACANLI

Ayşenur İLGEZDİ

 

Program Geliştirme Alan Uzmanları

Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR

Dr. Öğr. Üyesi Özge Can ARAN

 

Okul Öncesi Eğitimi Alan Uzmanları

Prof. Dr. Zeynep Fulya TEMEL

Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN

Doç. Dr. Hatice BEKİR

 

Ölçme ve Değerlendirme Alan Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OTRAR

 

Sınıf Öğretmenliği Alan Uzmanı

Doç. Dr. Kasım YILDIRIM

 

Davranış Bilimleri Örgüt Kültürü Alan Uzmanı

Dr. Yunus Emre GEDİKLİ

 

Katkıda Bulunanlar

Prof. Dr. Zarife SEÇER

Nihan DUYUL

Dr. Öğr. Üyesi Ömür ÇOBAN

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş

5

Teşekkür

7

Giriş  

9

1. Programın Temel Dayanakları ve Yaklaşımı  

12

1.1. Temel Dayanaklar

12

1.2. Programın Temel Yaklaşımı  

14

2. Programın Genel Amaçları  

24

3. Programın Yapısı  

25

3.1. Programın Kademelere Göre Yapılandırılması  

26

3.1.1. Okul Öncesinde Program Yapısı  

27

3.1.2. İlköğretim I. Kademe Program Yapısı  

27

3.1.3. İlköğretim II. Kademede Program Yapısı  

28

3.1.4. Ortaöğretim (Lise) Kademesinde Program Yapısı  

29

4. Programın Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı  

31

5. Programın Uygulanmasına Dair Öneriler

33

6. Kazanımlar  

36

6.1 Kazanım Dağılım Çizelgesi

36

6.2 Becerilere Göre Kazanım Listeleri

37

6.2.1 Dinleme/İzleme Becerisi Kazanım Listeleri

37

6.2.2 Sözlü Etkileşim Becerisi Kazanım Listeleri  

44

6.2.3 Sözlü Üretim Becerisi Kazanım Listeleri  

50

6.2.4 Okuma Anlama Becerisi Kazanım Listeleri

55

6.2.5 Yazma Becerisi Kazanım Listeleri

64

6.3 Seviyelere Göre Kazanım Listeleri

74

6.3.1 A1 Seviyesi Kazanım Listeleri

74

6.3.2 A2 Seviyesi Kazanım Listeleri

81

6.3.3 B1 Seviyesi Kazanım Listeleri  

89

6.3.4 B2 Seviyesi Kazanım Listeleri  

98

6.3.5 C1 Seviyesi Kazanım Listeleri  

105

7. Seviyelere Göre Dil Yapıları Listesi

112

8. Programın Kademelere Göre İzlence Bölümü  

114

8.1 Programın Okul Öncesi Bölümü  

114

8.1.1. Giriş

114

8.1.2 Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi  

115

8.1.3. Programın Okul Öncesi Bölümünün Genel Amaçları

117

8.1.4. Okul Öncesi Türkçe Eğitimi Uygulama İlkeleri

117

8.1.5. Okul Öncesi Türkçe Eğitiminde Öğretmenin Rolü

118

8.1.6. Yöntem ve Teknikler  

119

8.1.7. Eğitim Ortamı ve Materyaller  

121

8.1.8. Ölçme ve Değerlendirme  

121

8.1.9. Okul Öncesi Bölümü İzlence Tabloları

125

8.1.9.1. 36-48 Aylık Çocuklar İçin Türkçe Eğitimi İzlence Tablosu

126

8.1.9.2 49-60 Aylık Çocuklar İçin Türkçe Eğitimi İzlence Tablosu

131

8.1.9.3. 61-72 Aylık Çocuklar İçin Türkçe Eğitimi İzlence Tablosu

137

8.2. Programın İlköğretim I. Kademe (7-10 Yaş Grubu) İzlence Tabloları A1 (A1.1-A1.2-A1.3- A1.4)

147

8.2.1. A1 (A1.1) İzlence Tabloları

148

8.2.2. A1 (A1.2) İzlence Tablosu

158

8.2.3. A1 (A1.3) İzlence Tablosu

168

8.2.4. A1 (A1.4) İzlence Tablosu

178

8.3. Programın İlköğretim II. Kademe (1114 Yaş Grubu) İzlence Tabloları [A1, A2 (A2.1, A2.2, A2.3)

189

8.3.1. A1 İzlence Tablosu  

190

8.3.2. A2 (A2.1) İzlence Tablosu

200

8.3.3. A2 (A2.2) İzlence Tablosu

210

8.3.4 A2 (A2.3) İzlence Tablosu

220

8.4. Programın Ortaöğretim İzlence Tabloları  

231

8.4.1. Ortaöğretim A1 İzlence Tablosu

232

8.4.2. Ortaöğretim A2 İzlence Tablosu

242

8.4.3. Ortaöğretim B1 İzlence Tablosu

252

8.4.4. Ortaöğretim B1+ İzlence Tablosu

262

8.4.5. Ortaöğretim B2 İzlence Tablosu

272

8.4.6. Ortaöğretim C1 İzlence Tablosu

282

Kaynakça

292

 

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top