Özet

Yabancılara Türkçe öğretimi sahasında motivasyon aracı olarak video kullanımının sınırlı da olsa artış gösteriyor olması teknolojinin dil öğretiminde kullanımının bu sahada da yaygınlık kazandığını göstermesi açısından önemlidir. Dil öğretimi sahasında Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen Derin Yaklaşım ( Deep Aproach ) yöntemi videoyu etkili şekilde kullanmakta, yöntemin temel unsuru haline getirmektedir. İkinci dil olarak Türkçe öğretiminin de bu yöntem tarafından desteklendiği ve hatta pilot proje olarak uygulamasının başlatıldığı bilinmektedir. Derin Yaklaşım henüz temel seviyelerde video modülü kullanımını destekleyemezken, serbest kullanımı teşvik eden, motivasyon amaçlı videolar her seviyede kullanılabilir görünmektedir. Bu serbest yaklaşımda öğrenicilerin öncelikle bir video çalışması konusunda motive edilmeleri gerekmektedir. Onlardan beklenen basitleştirilerek anlatıldığında ve beklentinin yüksek olmadığına ikna edildiklerinde başarılı sonuçlara ulaşılabildiği gözlemlenmiştir. Bu çalışmada bir ana unsur olarak değil, yardımcı ders materyali olarak düşünülen video çalışmaları, öğrencileri sosyal çevreleri ile ilgilenmeye, bulundukları yerde kendi varlıklarını hissetmelerine ve ön hazırlıkla ya da ön hazırlıksız olarak konuşmaya teşvik etmektedir. Powerpoint ve benzeri sunumlarda bilgiler kısa not ve resimlerle aktarılırken ve mutlak bir eğitim unsuru beklenirken, basit video çalışmalarında beklenti kişinin kendisine bağlı olmakta, bu da bir noktada verimi artırmaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilere uygulanan bu deneysel yaklaşım başarılı sonuçlar vermiştir. Bu çalışmada öğrenci videolarından örnekler sunulacak ve bu yeni yaklaşımın daha verimli hale getirilmesi konusu tartışılacaktır.

Anahtar sözcükler: Yabancılara Türkçe öğretimi, Dil Öğretiminde video, motivasyon amaçlı öğrenci videoları

Mustafa Çetin
Dr., Altın Koza Üniversitesi, Film Tasarımı Bölümü
Turkophone Sayı 1-2

Makalenin tamamı

 

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top