Özet

Son yıllarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi hususunda çeşitli çalışmalar vardır. Bu çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Neredeyse dünyanın her tarafında konuşulan, öğrenilmeye çalışılan Türkçe öğreticilerinin yeni yöntemler geliştirmesi gerekmektedir. Üstelik alana kazandırılacak çalışmaların çağdaş öğretim yöntemleri göz önünde bulundurularak yapılması âdeta bir zorunluluktur. Aksi hâlde Türkçenin gelişmesi, öğrenilen diller arasında hak ettiği yere ulaşması mümkün değildir. Çalışmanın hedef kitlesi Türk diline yabancı olan ve Türkçe öğrenmeye ihtiyaç duyan kişilerdir. Aynı zamanda dil öğretiminde şiir metinlerinden yararlanmanın soydaş Türk topluluklarına Türkiye Türkçesi öğretirken de kullanılabileceği göz önünde bulundurulmuştur. Bu materyalin kullanılmasını sağlayacak şiirler, hedef kitlenin kültürüne ve seviyesine en uygun metinlerden seçilmiştir. Çalışmada, Türkçeye yabancı olan ve Türkçe öğrenmek isteyen herkes “hedef kitle” olarak ifade edilmiştir. Ayrıca seçilen metinler dil öğretiminde kullanılan aşamalı kur sisteminin orta ve ileri düzeyindeki hedef kitleye yönelik hazırlanmıştır. Türkçenin yabancılara öğretiminde tespit edilen yöntem sıkıntıları nedeniyle daha önce, bu çalışmayla aynı başlığı taşıyan bir yüksek lisans tezi yazılmıştı. Çalışmada şiirlerden hareketle hazırlanan etkinlikler yoluyla Türkçe öğretiminin hedef kitlenin dil öğrenme başarısına nasıl bir etkide bulunduğu araştırılmış; yabancılara Türkçe öğretiminde şiir metinlerinin kullanılmasının ne ölçüde yararlı olabileceğini saptanmış; Türkçenin yabancılara ve iki dillilere öğretilmesinde etkili bir yöntem geliştirilmişti. Bu çalışma söz konusu tezin bir özeti niteliğindedir.

Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretimi, yabancı dil, şiir türündeki metinler, dil öğretim yöntemleri.

Seda ARTUÇ
TEDAŞ Performans Yönetimi Daire Başkanlığı
Turkophone Sayı 1-2

Makalenin tamamı

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top