Definition
Kişinin bilgi, beceri veya yeterlilik edinmek amacıyla izlediği öğrenim sekanslarının toplamıdır.
Comments
bir öğrenim yolu, onaylamanın belgelendirmeyle sonuçlandığı, örgün ve yaygın öğrenim sekanslarını biraraya getirebilir.
Source
Cedefop; Avrupa Komisyonu, 2006c.
Related verb(s)
eğitim veya mesleki eğitim patikası, Mesleki eğitim ve öğretim için Avrupa kredi (transfer) sistemi (ECVET), öğrenme, açık öğrenme
Scroll to top