Definition
Eğitim veya mesleki eğitim hizmetleri sunan tüm örgüt ve bireyler.
Comments
eğitim ve mesleki eğitim sağlayıcılar, özellikle bu amaç için oluşturulmuş örgütler veya iş faaliyetlerinin bir parçası olarak mesleki eğitim sunan işverenler gibi başkaları olabilir.
Source
Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
Related verb(s)
Scroll to top