Definition
Çağdaş bilgi toplumunda yaşamak için gereken becerilerin (temel ve yeni temel becerilerin) toplamıdır.
Comments
Avrupa Komisyonu, yaşam boyu öğrenme için anahtar yeterlilikler hakkındaki Tavsiye Kararı’nda, sekiz anahtar yeterlilik belirlemektedir:ana dilde iletişim;yabancı dillerde iletişim;matematik, bilim ve teknolojide yeterlilikler;sayısal yeterlilik;öğrenmeyi öğrenme;kişilerarası, kültürlerarası ve sosyal yeterlilikler ile yurttaşlıkla ilgili yeterlilik; girişimcilik;kültürel ifade gücü.
Source
Cedefop, 2004; Avrupa Komisyonu, 2006b.
Related verb(s)
temel beceriler, yeni temel beceriler
Scroll to top