Definition
Öğrenenciye konu, yer, hız ve/veya yöntem seçiminde belli bir derecede esneklik sağlayan öğrenmedir.
Comments
 
Source
Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
Related verb(s)
Scroll to top