İstek Kipinin Rivayeti - Örnek Cümleler

  • Bunun rengi biraz daha açık olaymış.

  • Erken kalkaymış.

Yorum ekle


Top