Büyük Harf Küçük Harf Okunuşu   Örnek Kelimeler
A a 'a' :  araba
B b 'be' : balık 
C c 'ce' : cam 
Ç ç 'çe' : çanta 
D d 'de' : dede
E e 'e' :  ekmek
F f 'fe' :  fil
G g 'ge' : göz 
Ğ ğ “yumuşak ge”   ağaç 
H h 'he' : horoz 
I ı 'ı' : ışık 
İ i 'i' : inek 
J j 'je' : jeton 
K k 'ke' : kalem 
L l 'le' : limon 
M m 'me' : masa 
N n 'ne' :  nokta
O o 'o' :  okul
Ö ö 'ö' : ördek 
P p 'pe' : para 
R r 're' : radyo 
S s 'se' : süt 
Ş ş 'şe' : şişe 
T t 'te' :  telefon
U u 'u' : uçak 
Ü ü 'ü' : ütü 
V v 've' : vazo 
Y y 'ye' : yılan 
Z z 'ze' : zil
Scroll to top