Türkoloji Merkezlerinde ve TÖMER’lerin "Orta Düzey" (B1, B2) ve "İleri Düzey" (C1, C2) seviyesinde (Türkiye Türkçesini orta ve iyi düzeyde bilenler) öğrenim görecek öğrenciler için hazırlanmıştır. Kitap on ayrı bölümden oluşmaktadır. Her bölüm kendi içinde bir konu bütünlüğüne sahip olup, metinler Dil bilgisi kitabına paralel olarak hazırlanmıştır. Kitapta yer alan bütün metinler, Türkçenin cümle yapısı ve anlam incelikleri gözetilerek yazılmıştır. Yabancılar İçin Türkçe 2 adlı bu yayında yer alan her metin “Anlama”, “Yazma”, “Konuşma”, “Dil Bilgisi” bölümleriyle desteklenmiş, metnin üzerine kurulduğu gramer yapıları ve söz kalıpları ilgili bölümlerde incelenmiştir. Ayrıca kitabın sonunda yer alan kelime dizini, önceki bölümlerde öğrenilen yeni kelimelerin alfabetik dökümünü içermektedir. Kitabın “Onuncu Bölümü” öğrencileri Türkçe sınavlara hazırlamak için yazılmıştır. 

 

Kitabı kullanan değerli Türkçe dostlarının kitap hakkındaki yorumlarını bekliyoruz...

Scroll to top