Bu sözlük, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okullarda okutulmak üzere 2015 yılında hem pdf hem de basılı kitap olarak hazırlanmıştır. Sözlük'te 2462 kelime ve deyim yer almaktadır. Sözlük'te sözcüklerin anlam karşılıkları değil kavramların işaret dilindeki karşılıkları verilmektedir. Ellerin ve parmakların aldığı biçimler ve hareketlerin yönü anlatılarak işaret dili öğretiminde kolaylık sağlanması hedeflenmektedir. 

Türk İşaret Dili Sözlüğü - PDF versiyonunu indirmek için tıklayınız...

 

SÖZLÜĞÜN KULLANILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Millî Eğitim Bakanlığımızca Türk İşaret Diline kaynak olması ve ortak bir dil oluşturulması amaçlanarak bu sözlük hazırlanmıştır.

Çalışmada günlük konuşmalarda yoğun kullanılan kelimeler özenle seçilmiş, farklı okul ve kurumlardan işaret hakkında yorumlar alınmış ve sözlüğe eklenmiştir.

Sözlükte her kelimenin işaretini anlatan bir ya da birkaç resim, elin ayrıntıları ve işaretin sözel anlatımı bulunmaktadır. İşaretin anlatımında öncelikle işaretin nerede yapılması gerektiği (yüz hizasında gibi), elin şekli (sağ el işaret parmağı açık diğer parmaklar kapalı gibi), ardından nasıl hareket ettirilmesi gerektiği anlatılmıştır. Bazı kelimelere işareti hatırlatacak veya ne düşünülerek yapıldığı anlatılacak (su içildiği düşünülebilir gibi) notlar eklenmiş, karışıklıkları öncelemek için bazı ekler konmamış, bazı kelimelerde ise anlatımın sıralaması değiştirilmiştir.

Fotoğraflar ve sözel anlatımdan oluşan Türk İşaret Dili Sözlüğü kişilere işaretleri ayrıntılı öğretmektedir. Ancak bilindiği üzere işaret dili günlük konuşmalar içerisinde kullanıldığında daha akıcıdır. Bu durumda kişiler işaretlerin hizalarını değiştirebilir. İşareti kullananın kişisel özelliklerine göre sol ya da sağ elini kullanması anlatım bozukluğu oluşturmamaktadır. Ek olarak sözlükte kullanılan işaretlerin jest ve mimiklerle desteklenmesi anlatımı kuvvetlendirecektir.

RizVN Login
Scroll to top