Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde 2017 yılında kurulan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARDİL) tarafından hazırlanan AK BAŞAT TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABI yayınlandı.

A1 ve A2 seviyelerinden oluşan Türkçe öğretim seti bir yıl boyunca KARDİL'de Türkçe öğrenen öğrencilerin kullanımına sunuldu ve alınan geri bildirimlerle geliştirilerek son halini aldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünün destekleriyle hazırlanan eserin Editörlüğünü KARDİL Müdürü Dr. Kemal GÖZ; yazarlığını Dr. Kemal GÖZ, Hakan DÖKMECİ, Adem GÜLER, Mehmet Şirin ÖZER yaptı.

“Ak Başat” iddialı bir kitap. Başat, Kırgız Türkçesinde yerden kaynayarak çıkan suyun, yeryüzüne çıktığı andaki en temiz ve berrak hâline verilen isimdir. Yabancılara Türkçe öğretiminde “Ak” bir başlangıç yapmak iddiasında olan bu kitap uzun ve yorucu bir çalışma neticesinde ortaya çıkmıştır. Kitaptaki metinlerin tamamı yazarlar tarafından üretilmiştir. Türkçenin en iyi şekilde öğretilmesine dair bir iddiayı içeren bu kitap, doğru uygulandığında başarılı olacak bir yönteme sahiptir. Nitekim bir yıl boyunca KARDİL’de işlenen derslerde deneme ve geliştirme süreci olarak okutulmuş, öğrencilerin konuşma ve yazma becerilerini olumlu yönde geliştirdiği birçok sınavla gözlemlenmiştir.

Kitabın ilk basımı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) yayınları arasında yer alacaktır.

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet AKGÜL'ün Sunuş Yazısı

Türkçemizin ilk kez devlet dili olmasına yönelik 13 Mayıs 1277 tarihinde Konya'da bir ferman yayınlayan Karamanoğlu Mehmet Bey, "Şimden gerü hiç kimesne divanda, dergahta, bargahta, meclisde ve meydanda Türk dilinden gayri söz söylemeye." şeklindeki ünlü fermanıyla kamusal tüm alanlarda Türkçe konuşulup yazılmasını salık vermiş; bu tarihî gün dolayısıyla da Karamanoğulları Beyliği'nin başkenti Karaman, Türkçenin başkenti olarak nitelendirilmiştir.

Bu tarihsel bilinçten hareketle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak Türkçemizin doğru ve güzel konuşulması, Türkçe bilimsel eserlerin ve dil ile ilgili akademik çalışmaların sayısının artırılması, alana ilişkin bilimsel toplantılar düzenlenmesi ve yabancılara Türkçe öğretimi gibi konularda üzerimize düşen sorumlulukların gereğini yerine getirmek amacıyla önemli çalışmalara imza atmaktayız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde 2017 yılında kurduğumuz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi KARDİL'in faaliyet alanları ve kuruluş amaçları başta olmak üzere Yunus Emre Enstitüsü ile imzaladığımız "Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Protokolü" ve  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile imzaladığımız "Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrencilere Türkçe Hazırlık Eğitimi Verilmesine İlişkin Protokol", yabancılara Türkçe öğretimi konusunda geldiğimiz aşamayı göstermektedir. Nitekim dil eğitimlerini Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz KARDİL bünyesinde vermekten büyük mutluluk duyduğumuz uluslararası öğrencilerimiz, bizim en büyük kazanımlarımızdandır.

Elinizdeki eser, Türk dilinin öğretimiyle ilgili önemli bir çalışma olup dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında yer alan Türkçemizle ilgili hassasiyetimizin bir dışavurumudur.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yayınları'ndan çıkarak okurlarla buluşturduğumuz kitabımızın hayırlı olmasını diliyor ve kitabın Türkçe öğrenmek isteyen herkes için yüksek düzeyde fayda sağlamasını temenni ediyorum. 

 

 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

 

 

RizVN Login
Scroll to top