Tags: Türkçe kelime listesi   Türkçe Afişler   zıt anlamlı kelimeler   zıt anlam   karşıt anlam  

Aşağıda Türkçede en çok kullanılan zıt anlamlı (karşıt anlamlı) kelimelerin listesi bulunmaktadır. Ayrıca Türkçe sınıflarınızı, panolarınızı, duvarlarınızı süsleyebileceğiniz, dil öğretimi esnasında çeşitli etkinliklerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede baskı için hazırlanmış Türkçe zıt (karşıt) anlamlı kelimeler afişlerine de sayfa sonundaki bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir.

Her kelimenin zıt anlamı yoktur.

Fiillerin ve bazı sıfatların olumlu-olumsuz biçimleri zıtlık oluşturmaz.

 Türkçe Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Listesi

Acı

Tatlı

Tok

Açmak

Kapatmak

Afacan

Uslu

Ağır

Hafif

Ağlamak

Gülmek

Ak

Kara

Akşam

Sabah

Aktif

Pasif

Alçakgönüllü

Kibirli

Alıcı

Satıcı

Alt

Üst

Aptal

Akıllı

Artı

Eksi

Ast

Üst

Aşağı

Yukarı

Aydınlık

Karanlık

Aynı

Farklı

Az

Çok

Azalmak

Çoğalmak

Barış

Savaş

Barışmak

Darılmak

Başlamak

Bitirmek

Bayat

Taze

Birinci

Sonuncu

Boş

Dolu

Bölme

Çarpma

Bulmak

Kaybetmek

Cesaret

Korkaklık

Cesur

Korkak

Ceza

Ödül

Cılız

Gürbüz

Cimri

Cömert

Çalışkan

Tembel

Çekmek

İtmek

Çıkmak

İnmek

Çıkarma

Toplama

Binmek

İnmek

Girmek

Çıkmak

Çukur

Tümsek

Dahil

Hariç

Dar

Geniş

Derin

Sığ

Dert

Derman

Diri

Ölü

Doğal

Yapay

Doğru

Yanlış

Dost

Düşman

Düz

Eğri

Düzenli

Dağınık

Eksik

Fazla

Erkek

Kadın

Erken

Geç

Esaret

Özgürlük

Evet

Hayır

Galip

Mağlup

Geçmiş

Gelecek

Gelir

Gider

Gelmek

Gitmek

Genç

İhtiyar/Yaşlı

Gerçek

Hayal

Giriş

Çıkış

Gösterişli

Sade

Güney

Kuzey

Güzel

Çirkin

Hayır

Şer

Hızlı

Yavaş

Islak/Yaş

Kuru

Issız/Tenha

Kalabalık

İç

Dış

İhracat

İthalat

İlk

Son

İlkel

Medeni

İndirim

Zam

İniş

Yokuş

İyi

Kötü

Kabul

Ret

Kâr

Zarar

Katı

Sıvı

Kolay

Zor

Masum

Suçlu

Nazik

Kaba

Neşe

Keder

Neşeli

Üzgün

Önce

Sonra

Övmek

Yermek

Öz

Üvey

Özel

Resmî

Özgür

Tutsak

Perakende

Toptan

Saf

Kurnaz

Sağ

Sol

Sağlam

Çürük

Sayısal

Sözel

Sert

Yumuşak

Sevinç

Üzüntü

Sevinmek

Üzülmek

Seyrek

Sık

Sıcak

Soğuk

Somut

Soyut

Sorun

Çözüm

Şişman

Zayıf

Taban

Tavan

Tek

Çift

Tekil

Çoğul

Uyumak

Uyanmak

Üretici

Tüketici

Üretim

Tüketim

Var

Yok

Yerli

Yabancı

Kaybetmek

Kazanmak

Biriktirmek

Harcamak

Unutmak

Hatırlamak

Almak

Vermek

Sevmek

Nefret Etmek

Kabul etmek

Reddetmek

Atmak

Yakalamak

Acıkmak

Doymak

Üretmek

Tüketmek

Dağıtmak

Toplamak

Toplamak

Çıkarmak

Çarpmak

Bölmek

Evlenmek

Boşanmak

Doldurmak

Boşaltmak

Uyutmak

Uyandırmak

Uzatmak

Kısaltmak

 

Zıt Anlamlı Kelimeler - Türkçe Sınıf/Duvar Afişi