Tags: Türkçe video ders   colors in Turkish   video   Turkish Alphabet   Türk Alfabesi   Türkçe harfleri  

Türk Alfabesi, Harfler

Bu derste Türkçe harflerini, seslendirilişini ve her bir harfle ilgili örnek kelimeleri öğreneceğiz.

Turkish Alphabet - Letter Pronunciations and Sample Words