Tags: TYS   PICTES   Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı   Sınav örneği   GKAS  

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’nin (PICTES) 2.2 faaliyeti olan “Sınav Sisteminin ve Materyallerin Geliştirilmesi” kapsamında “Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS)” merkezi olarak uygulanacaktır.  TYS, projenin öncelikli yürütüldüğü 23 ilde eğitime devam eden 2-12. sınıf düzeyindeki tüm Geçici Koruma Altındaki Suriyeli (GKAS) öğrencileri kapsayacaktır. Türkçe Yeterlilik Sınav Soruları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Türkçe Yeterlilikleri esas alınarak hazırlanmıştır.

 

TÜRKÇE DİL YETERLİLİK SINAVI ÖRNEK SORULARI

1-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 6-10 Yaş Grubu (Yazma)

2-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 11-15 Yaş Grubu (Yazma)

3-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 16+ Yaş Grubu (Yazma)

1-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 6-10 Yaş Grubu (Okuma)

2-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 11-15 Yaş Grubu (Okuma)

3-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 16+ Yaş Grubu (Okuma)

 

“Türkçe Dil Yeterliklerine Yönelik Program ve Ölçek Geliştirme Çalıştay Raporu"na da bu bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.