Tags: Yunus Emre Enstitüsü   personel alım ilanı   Yunus Emre İş İlanı  

Yayınlanma tarihi : 01.10.2015
Son Başvuru tarihi ve saati: 09.10.2015 saat 17.00 (Postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
Başvuru Yeri : Yunus Emre Enstitüsü - Atatürk Bulvarı No:11 Ulus ANKARA
Tel : 0312 309 11 87/88
E-posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu gereğince, Yunus Emre Enstitüsü’nde aşağıdaki birim, görev ve unvanlarda görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Yapılacak olan mülakat sınavında başarılı olan adaylar yurt içi ve yurt dışındaki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinin herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 BİRİM: KÜLTÜR SANAT MÜDÜRLÜĞÜ
 Kadro: Uzman
 Özel Şartlar:
 • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 • Yüksek Lisans Programından mezun olmak,
 • Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile son üç yılda KPDS, ÜDS veya YDS İngilizce sınavından, en az 75 puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen son üç yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 • Yukarıda belirtilen bölümlerin İngilizce eğitim veren lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlarda dil puanı aranmaz.
 BİRİM: KÜLTÜR SANAT MÜDÜRLÜĞÜ
 Kadro: Uzman Yardımcısı
 Özel Şartlar:
 • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 • Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile son üç yılda KPDS, ÜDS veya YDS İngilizce sınavından, en az 70 puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen son üç yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 • Yukarıda belirtilen bölümlerin İngilizce eğitim veren lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlarda dil puanı aranmaz.
 BİRİM: PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ
 Kadro: Uzman
 Özel Şartlar:
 • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sosyoloji, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 • Yüksek Lisans Programından mezun olmak,
 • Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile son üç yılda KPDS, ÜDS veya YDS İngilizce sınavından, en az 75 puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen son üç yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 • Yukarıda belirtilen bölümlerin İngilizce eğitim veren lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlarda dil puanı aranmaz.
 • Planlama ve programlama / proje üretimi, tasarımı ve yönetimi / strateji geliştirme, strateji yönetimi / izleme ve değerlendirme / Avrupa Birliği Proje destek mekanizmaları / proje hazırlama, yürütme ve izleme bilgi sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak.
 BİRİM: PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ
 Kadro: Uzman Yardımcısı
 Özel Şartlar:
 • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Sosyoloji, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 • Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile son üç yılda KPDS, ÜDS veya YDS İngilizce sınavından, en az 70 puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen son üç yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 • Yukarıda belirtilen bölümlerin İngilizce eğitim veren lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlarda dil puanı aranmaz.
 Kültür Sanat Ve Projeler Müdürlüğü Uzman-Uzman Yardımcılığı Kadroları İçin Tercih Sebepleri
 • Adayın doktora derecesine sahip olması, (Uzman)
 • Adayın yüksek lisans yapıyor ya da tamamlamış olması, (Uzman Yrd.)
 • Alanında bilimsel yayın yapmış olması,
 • Alanıyla ilgili daha önce ulusal veya uluslararası projelerde görev almış olması,
 • Yurtdışı deneyimine sahip olması,
 • Yurtiçinde veya dışında uluslararası siyaset, kültürel diplomasi, eğitim vb. alanlarda faaliyet gösteren nitelikli kurumlarda çalışmış olması, 
 • Kültür ve sanat etkinliklerinde tecrübeli olması,
 • Etkili iletişim becerilerine sahip olması,
 • Planlama ve programlama, proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, strateji geliştirme, strateji yönetimi izleme ve değerlendirme, Avrupa Birliği destek mekanizmaları konularında tecrübe sahibi olması.
 BİRİM: MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
 Kadro: Uzman Yardımcısı
 Özel Şartlar:
 • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 • Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile son üç yılda KPDS, ÜDS veya YDS İngilizce sınavından, en az 70 puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen son üç yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 • Yukarıda belirtilen bölümlerin İngilizce eğitim veren lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlarda dil puanı aranmaz.
 Tercih Sebepleri
 • Adayın yüksek lisans yapıyor ya da tamamlamış olması,
 • Genel muhasebe uygulamalarına ve tek düzen hesap planına hâkim olması,
 • Yönetim Raporlaması; haftalık, aylık, 3 aylık dönemsel mali raporlamalar ve anlık taleplere göre raporlama yapabilme yeteneğine sahip olması,
 • Çok iyi derecede MS Office bilgisine sahip olması,
 • Takip, raporlama ve planlama yönü kuvvetli olması,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olması,
 • İş Kanunu ve SGK mevzuatları hakkında bilgi sahibi olması,
 • Tercihen Logo, Tiger Paket, Zirve Muhasebe gibi programları etkin olarak kullanabilmesi.
 BİRİM: TÜRKÇE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 Kadro: Uzman Yardımcısı
 Özel Şartlar:
 • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Türkçe Öğretmenliği bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümünden mezun olmak,
 • Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile son üç yılda KPDS, ÜDS veya YDS İngilizce sınavından, en az 70 puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen son üç yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
 Tercih Sebepleri
 • Adayın yüksek lisans yapıyor ya da tamamlamış olması,
 • Eğitim teknolojileri alanında tecrübe sahibi olması,
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde tecrübeli olması,
 • Enstitünün verdiği “Yabancılara Türkçe Öğretimi” sertifikasına sahip olması,
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi konusunda dijital ortam çalışmalarının takip ve koordinasyonu hakkında bilgi sahibi olması.
 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bilim dallarından birisinde en az yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olması.
 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
 Kadro: Uzman Yardımcısı
 Özel Şartlar:
 • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile son üç yılda KPDS, ÜDS veya YDS İngilizce, Almanca, Rusça veya Fransızca sınavından, en az 70 puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen son üç yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 • Yurt içi ve yurt dışında belirtilen dillerde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylardan ilgili dil belgesi istenmeyecektir.
 • Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.
Tercih Sebepleri
 • Adayın yüksek lisans yapıyor ya da tamamlamış olması,
 • Strateji geliştirme, stratejik planlama, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda deneyim sahibi olması,
 • Yurt dışı deneyimine sahip olması.
 BİRİM: KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ
 Kadro: Uzman Yardımcısı
 Özel Şartlar:
 • En az 4 yıllık eğitim veren İletişim Fakültelerinin Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, İletişim Tasarımı bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 • Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile son üç yılda KPDS, ÜDS veya YDS İngilizce sınavından, en az 70 puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen son üç yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 • Yukarıda belirtilen bölümlerin İngilizce eğitim veren lisans veya yüksek lisans programlarında mezun olanlarda dil puanı aranmaz.
Tercih Sebepleri
 • Adayın yüksek lisans yapıyor ya da tamamlamış olması,
 • Kurumsal ilişkiler, iletişim ve sosyal medya konularında deneyimli olması,
 • Etkin bir sunum ve iletişim becerisine sahip olması,
 • Kurumsal iletişim, sosyal medya ve tanıtım gibi konularda özel eğitim ve sertifikaya sahip olması.

Başvuruda Aranacak Belgeler:

 

Başvurular ve Sonuçlar ile İlgili Hususlar:

 1. Başvuru şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten son başvuru tarihi saat 17.00’a kadar başvurularını yapacaklardır. Posta/kargo ile yapılan başvurularda oluşabilecek gecikmeler nedeniyle süresi içinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar adaylara e-posta veya telefon yoluyla tebliğ edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ön değerlendirme sonuçlarına göre uygun görülen adaylar, mülakata telefon veya e-posta yoluyla davet edilecek olup mülakat tarihleri kendilerine bildirilecektir.
 3. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir.
 4. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir.
 5. Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Mülakat Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Enstitüde çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Kaynak:yee.org.tr