Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde Türkiye’deki üniversitelerin TÖMER yöneticileri bir araya geliyor.

Yurt dışında 27 ülkede açtığı 34 kültür merkeziyle faaliyetlerine devam eden Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretiminin modern bilgi ve teknolojiyle daha etkin bir şekilde yapılmasına yönelik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.
Daha önce “Türkçenin Dijital Ortamda Yabancı Dil Olarak Öğretimi”, “Batı Avrupa’da Yaşayan Türk Çocukları için Türkçe Müfredat Programları ve Materyal Geliştirme”, “Yurt Dışındaki Türkologlara Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Programı” gibi ihtiyaç duyulan pek çok konuda, alanda uzman bilim insanlarının katılımlarıyla toplantılar düzenleyen Enstitü, 10 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da 80’i aşkın üniversitenin TÖMER yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirecek.


Mevcut program ve materyallerin değerlendirileceği, teknolojiyle dil öğretimine yönelik yapılan çalışmaların tanıtılacağı, alanda uzman ve öğretmen yetiştirmeye yönelik düşüncelerin tartışılacağı program için hazırlıklar tamamlandı.
Gerek katılımcı sayısı gerekse bu alanda bu büyüklükte bilgi ve fikir alışverişinin sağlanabileceği bir ortamın daha önce oluşturulamamış olması toplantının önemini daha da artırıyor.

RizVN Login
Scroll to top