YTB, Türkçe öğretiminde oldukça başarılı faaliyetler gerçekleştiren Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) ile uluslararası öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi için işbirliğine devam ediyor. Her geçen gün sayıları artan Türkçe Öğretim Merkezleriyle işbirliğini güçlendirmek ve sorunlara birlikte çözüm aramak için geçen yıl Antalya'da bir çalıştay düzenlenmiş ve bu çalıştayla birlikte Uluslararası Öğrencilere Türkçe öğretim sürecinde hem nitelik hem de nicelik anlamında büyük bir artış sağlanmıştı. Geçen yılki çalıştay sonuçlarından alınan güçle bu yıl da belirli temalar çerçevesinde geniş katılımlı yeni bir çalıştay düzenlendi.16-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen çalıştaya Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsünden birer temsilci ile birlikte 32 merkez, 38 şubeye ulaşan Türkçe Öğretim Merkezlerimizden 1'er idareci ve 2'şer okutman davet edildi. 2 gün boyunca yoğun bir programın takip edildiği çalıştayda 120 kişilik bir ekiple Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretiminin sorunları tartışıldı.

Akademik Türkçe, Merkezlerin Akreditasyon ve Denetimi, Öğretim Elemanlarının Yetkinliğinin Temini ve Geliştirilmesi, Eğitim Materyalleri ile Müfredat ve Ortak Sınav konuları 5 önemli tema olarak belirlendi ve olumlu olumsuz tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Çalıştay'a katılan tüm kurum temsilcileri ve Türkçe öğretim aktörleri çalıştayın çok verimli geçtiğini ve burada elde edilen sonuçlarla geleceğe çok daha ümitli bakabildiklerini ifade ettiler.

RizVN Login
Scroll to top