Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)

“YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE KİTAPLARI HAZIRLADI”

40 ülkede 50’ye yakın kültür merkeziyle Türk dilinin, kültürünün ve sanatının tanıtılmasına yönelik faaliyetler yürüten Yunus Emre Enstitüsü, sahip olduğu misyon ve vizyon ışığında 2009 yılından bu yana yurt dışında Türkiye’nin ve ülkemiz insanının dünyaya açılan kapılarından birisi olma özelliğini taşıyor. Enstitü bu görevlerinin yanı sıra farklı hedef kitlelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladığı zengin öğretim içerikleriyle de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanına önemli katkılar sunuyor. Bu katkıların son örneği ise Enstitünün alanda tecrübeli uzmanları ve okutmanları tarafından dünya çocukları için hazırlanan “Çocuklar İçin Türkçe” adlı öğretim seti.

“Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğrenenlerin ve öğretenlerin ihtiyaçları doğrultusunda ders materyalleri geliştirmektedir.”

Türkçe öğrenenlerin ve öğretenlerin ihtiyaçları doğrultusunda çağın gereklerine uygun ders araç ve gereçleri hazırlayan Enstitünün, 16 yaş ve üzeri hedef kitle için 6 seviyeden oluşan (A1-C2) “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti” ile 11-15 yaş grubu için 2 seviyeden oluşan (A1-A2) “Türkçe Öğreniyorum Seti” dünyanın farklı coğrafyalarında ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinde temel ders kitapları olarak kullanılıyor. Bunların yanı sıra “Yedi İklim Türkçe Z-Kitap”, “Yedi İklim Video Etkinlik Kitabı”, “Resimlerle Kelime Öğreniyorum” adlı tematik sözlük, Türkçe Öğretimi Afiş Seti, “Konuşma ve Yazma Kitabı” gibi birçok yardımcı ders araç-gereçleri de Enstitü tarafından hazırlanarak alanın istifadesine sunulmuş durumda. Ayrıca günümüz teknolojik imkânlarını kullanarak Türkçe öğretiminde zaman ve mekân problemini ortadan kaldıran “Uzaktan Türkçe Projesi” kullanıma açılmasının üzerinden çok kısa bir zaman geçmesine rağmen dünyanın her yerinden büyük ilgi görüyor.

“ÇİT, erken yaşta dil öğretiminin ve öğreniminin ilkelerine uygun olarak düzenlenmiş bir öğretim seti.”

Son zamanlarda hem yurt dışında hem de ülkemizde Türkçeye ilgi duyan ve Türkçe öğrenmek isteyen çocukların sayısının artmasına rağmen özellikle okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklara yönelik materyal eksikliği ihtiyacını gören Enstitü “Çocuklar İçin Türkçe Öğretim Setini” hazırlayıp alandakilerin istifadesine sunmaya karar vermiş. Hâlihazırda Türkiye’nin pek çok şehrinde ağırlanan çok sayıda göçmen çocuğun daha kolay sosyalleşebilmesi ve eğitim hayatına entegre olabilmesi amacını da ön planda tutan Enstitünün alanda tecrübeli okutmanları ve uzmanları tarafından hazırlanan ÇİT, erken yaşta dil öğretiminin ve öğreniminin ilkelerine uygun olarak düzenlenmiş bir öğretim seti.

“Çocuklar, ÇİT ile Türkçeyi eğlenerek öğrenecek!”

ÇİT’te; yaş grubunun öğrenme özellikleri dikkate alınarak, öğrencilerin dili doğal bir biçimde kullanıp günlük yaşamda iletişim kurmalarını kolaylaştıracak, bilhassa dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere yer verilmiştir. Bu bağlamda öğrenmeyi eğlenceli hâle getiren, ilgi çekici eğitsel oyunlar, boyama etkinlikleri ve dinleme CD’sinde yer alan şarkılar ile öğrencilerin güdülenme düzeylerinin artacağı ve öğretimin daha etkili olacağı düşünülmektedir. Ders kitaplarındaki etkinliklerin yanı sıra, öğretmen kılavuz kitaplarında öğreticilere yardımcı olacak alternatif etkinlik ve oyun önerileri bulunmaktadır. Böylelikle çocuklar, ÇİT ile Türkçeyi eğlenerek öğrenecek.


“ÇİT’le artık, okul öncesi ve ilkokulda eğitim gören yabancı çocuklar da sistemli bir şekilde Türkçe öğrenebilecek.”

ÇİT, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 6-9 yaş hedef kitleye yönelik hazırlanan 4 ders kitabı, her ders kitabına ait öğretmen kılavuz kitabı ve dinleme CD’sinden oluşuyor. Her bir kitapta 8 ünite bulunmakla birlikte her ünitenin içeriğinde belli bir tema göze çarpıyor. Bununla birlikte ünitelerin temalarına uygun sözcük ve yapılar seçilerek öğretimin belli bir bağlam içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülmüş. Parçadan bütüne, kolaydan zora ilkeleri esas alınarak hem üniteler hem de üniteler içindeki konular ardışık bir biçimde oluşturulmuş. İçeriğe bakıldığında konuların eğlenceli etkinliklerle tekrar edilmesi sağlanarak daha etkili ve kalıcı bir öğrenme hedeflendiği görülüyor. ÇİT’le artık, okul öncesi ve ilkokulda eğitim gören yabancı çocuklar da sistemli bir şekilde Türkçe öğrenebilecek.

 

 Sipariş için telefon: Satış İçin: 0 312 309 11 88 / 1059

RizVN Login
Scroll to top