Ankara Üniversitesi TÖMER Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenleyecektir. 

Programın Hedef Kitlesi

Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenler, ( mesleki yeterliliklerine katkı sağlamak amacıyla). Yabancı dil olarak Türkçe öğretmeyi hedefleyen üniversite mezunları ya da üniversite son sınıf öğrencileri.

Programın İçeriği ve Amacı

Ankara Üniversitesi TÖMER’deki uygulamalar çerçevesinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgileri vererek bu konuda yeterlilik kazandırmak.

Programın Uygulanışı

Teorik Dersler ve Atölye Çalışmaları

 Programın ilk haftasında hafta içi her gün, ikinci haftası hafta içi iki gün ( Pazartesi, Salı ) olmak üzere toplam yedi gün , 3 saat sabah ve 3 saat öğleden sonra olmak üzere toplam 42 saat teorik ders yapılır. Dersler sabah saat 10.00-13.00 arası, öğleden sonra ise 14.00- 17.00 saatleri arasındadır.

 Teorik dersler TÖMER Merkez’de (Beşevler) yapılacaktır.

Ders İzleme ve Gözlem

 Teorik dersler tamamlandıktan sonra adaylar, “ Ders izleme ve Gözlem” yapacaktır. Ders izleme ve gözlem, sınıfların uygunluğuna göre TÖMER Merkez Şube’de veya Kızılay TÖMER’de olabilir.

 Adaylar, A.Ü. TÖMER’de Türkçe öğrenen yabancı kursiyerlerden oluşan sınıflarda, 2. Haftanın üçüncü gününden ( Çarşamba günü ) başlayarak hafta içi her gün ( 09.00-12.50 saatleri arası ) A.Ü. TÖMER öğretim elemanları tarafından anlatılan 4 saatlik dersleri izler. Ders izleme, 3 hafta süresince toplam 42 saattir.

Örnek Ders Anlatımı

 Her bir aday, 4. Haftada, en az iki farklı kurda ( A1 veya A2/ B1 veya B2 / C1 veya C2 ) ikişer saat (toplam 4 saat ders anlatır. Bu örnek ders A.Ü. TÖMER’in öğretim elemanlarından oluşan rehber öğretmenlerce değerlendirilir.

Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikalandırma

 Program başlamadan önce her bir aday için bir rehber öğretim elemanı belirlenir ve rehber öğretim elemanına rehberlik ve danışmanlık yapacağı adayla ilgili kişisel bilgilerin, değerlendirme ve takip formlarının yer aldığı bir dosya verilir. Rehber öğretim elemanları, program boyunca rehberlik ve danışmanlığını üstlendikleri adayların, derslere devam, verilen ödevleri yapma, ders anlatma düzlemlerindeki yeterlilikleriyle ilgili konulardaki tutumlarını değerlendirip, değerlendirme formlarına işlerleyerek genel gözlem ve değerlendirmelerini de içeren bir raporlandırma yaptıktan sonra dosyayı ilgili şubenin Türkçe Birimine teslim ederler. Adayların başarı durumlarının değerlendirilmesinde bu raporlar da göz önünde bulundurulur.

 42 saat teorik ders, 42 saat ders izleme ve gözlem, 4 saatlik ders anlatımı olmak üzere toplam 88 saatlik program tamamlandıktan sonra 4. Haftanın son gününde 4 saat ölçme ve değerlendirmeye ayrılır. Toplam 92 saatlik eğitim seminer programından 4 saatlik örnek ders anlatma ve 4 saatlik ölçme değerlendirme süreçleri ücrete tabi olmayıp ücretlendirme 84 saat üzerinden yapılacaktır.

 Adaylar, Teorik ve uygulamaya yönelik derslerdeki konuları kapsayan ve toplam 28 sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavı ve alan bilgisini içeren ve bir sorudan oluşan yazma sınavına girerler. Test Sınavı toplam 56 puandır ( Her soru 2 puan) Klasik ( yazma) sınavı 44 puandır. İki sınavın toplam puanı olan 100 puan üzerinden 60 puan alanlar başarılı sayılır.

 Yukarıda belirtilen süreçleri başarıyla tamamlayan adaylara Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürü imzalı “Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası” verilir. Bu süreçte gerekli başarıyı elde edemeyen adaylara ise katılım belgesi verilir.

 

Akademik Takvim

Program aşağıdaki tabloda gösterilen ayrıntılı ve açıklamalı, akademik takvim çerçevesinde, standart olarak 4 haftalık periyotlar halinde uygulanacaktır. (Akademik Takvim ve Başvuru Formu için tıklayınız)

ÜCRET BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ

Programın Ücreti: 2.016TL.

Paranın Yatırılacağı Hesap Numarası : TR430001000799070640985063

ZİRAAT BANKASI – ANKARA / BEŞEVLER ŞUBE ŞUBE KODU: 799

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 15 Ekim 2019 – 25 Ekim 2019

KONTENJAN: Minimum 10 kişi, maksimum 25 kişi

ÖNEMLİ NOT: 15 Ekim - 25 Ekim 2019 tarihleri arasında başvuruda bulunan adayların, kayıtlarının tamamlanabilmesi için kayıt formlarını ve banka dekontlarını en geç 28 Ekim 2019 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermesi veya kişilerin banka dekontları ile birlikte en geç 28 Ekim pazartesi mesai bitimine kadar Ankara Üniversitesi Merkez Müdürlüğü (Beşevler) Öğrenci işlerine bizzat kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kesin kaydı onaylanan her aday ilanda belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır. Bu konuda kurumumuz sorumluluk kabul etmeyecektir.

Merkez Müdürlük Adres:

Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 4.kat 06560 Yenimahalle/ ANKARA

RizVN Login
Scroll to top