Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Projesi Kapsamında 2016-2017 Öğretim Yılı için Yurt Dışındaki Üniversitelerde Çalışmak Üzere Öğretim Elemanları Görevlendirilecektir.

Yunus Emre Enstitüsü ile Yükseköğretim Kurulunun eşgüdüm içerisinde yürüttüğü Türkoloji Projesi kapsamında, Türkiye’de Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türkoloji Bölümlerinde çalışan, Ek-4: Görevlendirme Yapılacak Ülke ve Üniversite Listesi ile Başvuru Şartlarında belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları, 2016-2017 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkoloji Bölümlerinde görevlendirileceklerdir.

Bu kapsamda görev almak isteyen öğretim elemanlarının

Ek-1 Başvuru Dilekçesini (ıslak imzalı ve taranmış),

Ek-2 Özgeçmiş Formunu

Ek-3 Ön Çalışma Programını doldurarak 27 Haziran 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sıkıştırılmış dosya halinde aşağıda belirtilen e-posta adresine (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) göndermeleri gerekmektedir.

Ekler:

EK-1: Başvuru Dilekçesi

EK-2: Özgeçmiş Formu

EK-3: Ön Çalışma Programı

EK-4: Görevlendirme Yapılacak Ülke ve Üniversite Listesi ile Başvuru Şartları

Başvuruların gönderileceği e-posta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Açıklamalar:

Öğretim elemanlarının özgeçmişleri ve Ön Çalışma Programları, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek olup görevlendirilmesi uygun bulunanlara e-posta ile bilgi verilecektir.

Komisyon tarafından değerlendirmeleri olumlu sonuçlanan öğretim elemanları, bağlı oldukları üniversitelerden izin almaları hâlinde görevlendirileceklerdir.

Öğretim elemanlarının yurt dışı görev harcırahları (hafta sonları, ilgili ülkede bulunulduğu sürece resmi ve dini bayramlar dâhil günlük 80 ABD Doları) ve bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden aile fertleri ile birlikte, görevlendirme başı gidiş ve görevlendirme sonu dönüş ulaşım giderleri Yunus Emre Enstitüsü tarafından karşılanacaktır.

Yunus Emre Enstitüsü

Türkoloji Müdürlüğü

Tel: (0312) 309 11 88 / 11 30

Faks : (0312) 309 16 15

Scroll to top