Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

Yunus Emre Enstitüsü dünyanın farklı noktalarındaki kültür merkezleri ve irtibat noktalarında eğitim öğretim çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte ve bilimsel araştırmalara destek vermektedir.

Bu kapsamda Enstitü, Türkiye’nin sinema birikimini dünya ile paylaşmak ve Türk sinemasını daha yakından tanıtmak amacıyla Türk Sineması Yaz Okulu düzenlemektedir.

 Manas Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı için 30 Öğretim Üyesi ve 3 Türkçe Okutmanı istihdam edecek.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi; Edebiyat Fakültesine 5, Fen Fakültesine 4, Güzel Sanatlar Fakültesine 2, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 3, İlahiyat Fakültesine 1, Mühendislik Fakültesine 4, Veteriner Fakültesine 2, Ziraat Fakültesine 3, Beden Eğitimi ve Spor YO’na 2, Turizm ve Otelcilik  YO’na 2, Meslek YO’na 2 Öğretim Üyesi; Yabancı Diller Yüksek Okuluna 3 Türkçe Okutmanı istihdam edecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa, yurt dışında yaşayan gençlerimize yönelik “Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı” programı her sene düzenlenmektedir.

19-25 Nisan 2019 tarihleri arasında Kastamonu ve Antalya şehirlerinde düzenlenecek program, yurt dışında yaşayan 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerimizin başvurularına açıktır.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 18 Mayıs 2019 tarihinde  yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde ve Türkiye'de Ankara'da Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapılacaktır.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek sınava Türkçe öğrenen ya da Türkçe seviyesini ölçmek isteyen herkes katılabiliyor.

Başarılı olan adaylar Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanıyor.  

Türkçe Yeterlik Sınavı; Okuma 25, Dinleme 25, Yazma 25, Konuşma 25 olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12.5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda 55-70 arası puan alan adaylara B2, 71-88 arası puan alan adaylara C1, 89-100 arası puan alan adaylara ise C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. 

Başvuru Tarihleri: 18 Mart 2019 - 19 Nisan 2019

Sınav Tarihi: 18 Mayıs 2019

Sınav Saati: 10.00

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkçe yetkinliklerini ile ifade kabiliyetlerini artırmak ve Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek amacıyla “YTB Türkçe Ödülleri” yarışması düzenliyor. Farklı alanlarda ilan edilecek programla birlikte Türkçenin doğru, düzgün ve yaygın olarak kullanılması hususunda bir farkındalık oluşması hedefleniyor.

Scroll to top