Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 2019-2020 Güz Döneminde lisansüstü programlara (Yüksek Lisans ve Doktora) sınavla öğrenci alacaktır.

Türkiyat Araştırmaları ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında Yüksek Lisans için 26, Doktora için 23 olmak üzere toplam 46 lisansüstü öğrenci alacaktır. Bu kontenjanların 37’si T.C. vatandaşları için, 12’si ise Uluslararası Öğrenciler için ayrılmıştır. Detayları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.  

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÖMER  tarafından 19 Haziran -12 Temmuz 2019 tarihleri arasında Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlenecektir. Kontenjan sınırı yoktur. 

Kayıt tarihleri: 08.05.2019 - 19.06.2019

Son Başvuru Tarihi: 14 Haziran 2019

Eğitim Tarihi: 19.06.2019 - 12.07.2019

Eğitim Günleri: Çarşamba, Perşembe, Cuma

Süre: 60 Saat

Ücret: 1.000,00 TL

Dersler Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 17:30- 21:30 saatleri arasında Davutpaşa Kampüsü'nde Eğitim Fakültesi'nde verilecektir. (Sınıf numarası daha sonra belirtilecektir.)

"TÜRKÇEYE YER AÇ"

Türkçe Saati Proje Destek Programı Nedir?

Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerimizin;

Çok dillilik yeteneklerinin

Türkçe dil düzeylerinin,

Sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimlerinin,

Türk kültürünün tarihi ve edebi zenginliklerine dair bilgi seviyelerinin,

Bu kültürel zenginliğin bilinciyle yaşadıkları ülkelerin toplumlarında öz güvenli, başarılı ve çok dilli bireyler haline gelme süreçlerinin desteklenmesi maksadıyla haftalık 2 ya da 3 saatlik bir Türkçe öğretimi faaliyeti içeren eğitime teşvik programıdır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi TÖMER (NEVÜ TÖMER) tarafından Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı gerçekleştirilecektir. Program 10 Haziran 2019 tarihinde başlayacak. Sertifika programına fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Dilbilim, Türk Halk Bilimi, Yabancı Diller bölümlerinde son sınıfta okuyan öğrenciler veya mezunlar katılabilir.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İMÜ TÖMER) 

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2019 

Türk dili ve kültürüne duyulan ilginin artmasıyla yabancılara Türkçe öğretimi önemli ve gelişen bir bilim dalı olmaya başlamıştır. Ülkemizin dünya ölçeğinde önemli bir figür haline gelmesi, sahip olduğumuz derin maddi ve manevi kültür varlığımız ve dünya geneline yayılmış geniş Türkçe konuşan toplulukların varlığı bu ilgiyi gün geçtikçe daha ileriye taşımaktadır. Elbette bu ilgiyi karşılamak, modern ve bilimsel yöntemlerle bu ihtiyaca cevap vermek de yüksek eğitim kurumlarımızın amaçları arasındadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) olarak bu önemli görevde üzerimize düşeni yerine getirmek amacıyla, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde uzun yıllardır yabancılara Türkçe öğretimi konusunda uzmanlaşmış akademik kadrodan oluşan bir ekiple sertifika programı düzenliyoruz.

Scroll to top