21 Mart 2015 tarihinde Beykent Üniversitesi, Ayazağa-Maslak Yerleşkesinde  gerçekleştirilecek olan konferans Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği IT Komisyonu tarafından organize edilmektedir.

"Eğitim Teknolojileri Konferansı"nda 250'ye yakın sunum yapılacak. Konu başlıklarını incelediğimizde Türkçeye dair sadece 6 sunum yapılacağını görüyoruz.

 

Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Slav Dillilere Türkçe Öğretimi

Amaç

XIX. yüzyılda dünyada müstakil bir bilim alanı olarak ortaya çıkan Türkoloji çalışmaları, XX. yüzyılda farklı alanlara açılmış, XXI. yüzyılda ise disiplinler arası bir hüviyet kazanarak gelişimini sürdürmektedir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ivme kazanan Türkçenin öğretimi, 1990’lı yıllardan itibaren dünyadaki siyasi gelişmelere paralel olarak farklı coğrafyalarda daha fazla talep gören bir saha haline gelmiştir. 2000’li yıllardan itibaren hem Türkiye’de hem de farklı coğrafyalarda yabancılara Türkçe öğreten kurumların sayısında talepler doğrultusunda artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu çerçevede Türkiye içerisinde pek çok üniversitede yabancılara Türkçe öğretim birimleri kurulmuş, yabancılar için Türkçe öğretim kitapları yazılmış ve yazılmaya da devam etmektedir.

Türkçe hazırlık eğitimini tamamlayarak lisans veya lisansüstü eğitimini sürdürmekte olan Türkiye Burslusu öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli illerde Destekleyici Türkçe Programı düzenlenmesi planlanmaktadır. Türkiye Bursları sponsorluğunda Türkçe öğretim merkezleri tarafından düzenlenecek olan programlar ücretsiz olacaktır.

Dünyada Türkçe öğretimi konusunda lider kuruluş Yunus Emre Enstitüsü 17 Ocak 2015 tarihinde uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı yapacak. Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu ülkelerde ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilecek sınava Türkçe seviyesini öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Özellikle Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen yabancıların ve yurt dışında yabancı okullarda eğitim almış Türk vatandaşlarının girdiği sınav, temel dil becerilerine yönelik bölümlerden oluşuyor.

Başarılı olan adaylar başarı durumlarına göre 2 yıl geçerli Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanıyorlar. Adaylar bu belgeyle Türkiye’deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf olabiliyor.

17 Kasım-12 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul'da “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” düzenlenecektir.

Genel Bilgiler

Yunus Emre Enstitüsü tarafından İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi işbirliğiyle İstanbul’da 17 Kasım-12 Aralık 2014 tarihleri arasında “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” düzenlenecektir.

Program, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanında eğitimcilerin donanımlarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Eğitimler hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında İÜ Dil Merkezi Tophane şubesinde gerçekleştirilecektir.

Program süresince İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde yapılacak uygulamaların dışında “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” ve “Eğitim Yönetimi” alanındaki uzmanlar tarafından eğitim seminerleri verilecektir. Bu programı başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Scroll to top