Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

Daha önce sislere TRT'nin hazırladığı intrnet ortamında hizmete sunduğu "TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü"nü tanıtmıştık. Şimdi ise sizlere TRT'nin yeni bir çalışması olan "TRT Telaffuz Sözlüğü"nü tanıtacağız.

TRT TELAFFUZ SÖZLÜĞÜ

Dünyada geçmişi 4.300 yıla uzanan ve dilin en temel başvuru kaynağı sayılan sözlükler, günümüzde çok sayıda kategoriye ulaşmıştır. TRT TELAFFUZ SÖZLÜĞÜ de bir tematik sözlük olma özelliği taşımakta olup, özellikle spiker ve sunuculara yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sözlü ifadenin başarısı, iletişimi etkili hale getirmekte, kelimelerin açık ve net bir şekilde söylenişi de bu iletişimi zirveye taşımaktadır. Radyo ve televizyon yayınlarının izlenebilirliği, o yayında geçen kelimelerin, hecelerin ve seslerin doğru söylenebilmesiyle yakından ilgilidir.
Diksiyon kurslarında, usta- çırak ilişkisiyle kulağa yapılan eğitimin kalıcı olabilmesi, ancak ustanın doğru söyleyişine ve öğrencisinin de doğru algılamasına bağlıdır. Her talebenin bir usta tedrisatından geçme imkanı olamayacağı düşüncesinden hareketle TRT; bir kamu yayıncılığı bakış açısıyla bu ihtiyacı giderebilmeyi görev bilmiş, uzun zamandır sürdürülen taramaların sonunda söylenişinde zorluk çekilen belli başlı kelimeleri tespit etmiş ve telaffuzlarıyla birlikte bu sözlükte toplamıştır. TRT Telaffuz Sözlüğü sürekli gelişmeye açık olup aşağıdaki kategorileri ihtiva etmektedir.

TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü, kelimelerin lehçelere göre söyleniş ve vurgularını içeren tematik bir sözlüktür. Bu sözlükte, kelimelerin yazılışları, okunuşları ve anlamları birlikte yer almaktadır. Sözlükte bulunan her bir kelimeyi harf, hece veya kelimenin tamamı şeklinde aratarak farklı lehçelerdeki seslendirmesiyle dinleyebilirsiniz.

TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü Web Adresi: http://www.lehceler.com

TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü Mobil Uygulaması yayında…

TRT’nin dev kültür hizmeti Türk Lehçeleri Sözlüğü, artık mobil cihazlarda da hizmetinizde… iOS ve Android işletim sistemleriyle hazırlanan uygulamada, bir kelimenin Türkçe, Azerice ve Türkmence söyleniş, yazılış ve anlamını bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, uygulamayı mobil cihazınıza indirmek ve kelimeyi aratmak. Uygulama bir kez indirildikten sonra, İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan da çalışabilmektedir.
TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü uygulamasına, iOS ve Android marketlerden ulaşabilirsiniz.

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

YERLİ SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (12 ) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.

Giriş sınavı sözlü usulü ile 22/12/2015 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı yer ve zamanı; ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ilan edilecektir (ais.osym.gov.tr). Adaylar sözlü sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 20/11/2015

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ İŞ İLANI | YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ OKUTMAN İLANI

5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu gereğince, yurt dışındaki Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görevlendirilmek üzere Okutman istihdam edilecektir.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yayınlanma tarihi : 01.10.2015
Son Başvuru tarihi ve saati : 09.10.2015 saat 17.00 (Postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
Başvuru Yeri : Yunus Emre Enstitüsü - Atatürk Bulvarı No:11 Ulus ANKARA
Tel : 0312 309 11 87/88
E-posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu gereğince, yurt dışındaki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde görevlendirilmek üzere Müdür Yardımcısı istihdam edilecektir.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Scroll to top