Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı - MÜSEM

Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) tarafından "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi" konulu Sertifika Programı düzenlemektedir.

Amaç:

Türkiye'nin dünya ülkeleriyle ticarî, askerî, siyasî ilişkilerinin gelişip artmasıyla Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve özellikle Türk cumhuriyetlerinde Türkçe öğrenmeye karşı duyulan ilgi, günden güne giderek çoğalmaktadır.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ülkemizde son zamanlarda önem kazanan bir alandır. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı; yabancılara Türkçe öğretiminde teknik ve yöntemler, materyal kullanımı ile dört temel dil becerisi geliştirme, dil bilgisi ve kavramsal alan yaklaşımı ile kelime öğretimi ve yabancı dil öğretimi ile amaçlanan kültürlerarası aktarım bilgileri verilerek yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışacak öğretmen yetiştirme amacı taşımaktadır.

İstanbul Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı 2013

İstanbul Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (İÜYÖS) 18 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye dışında İstanbul'la eş zamanlı olarak Yunus Emre Enstitüsüne bağlı 5 farklı merkezde yapılacaktır.

Top